Vernevelingsinstallatie in opslaghallen

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Om de arbeidsomstandigheden in stoffige opslaghallen te verbeteren, wordt de ruimte dikwijls verlucht door poorten of luiken open te zetten. Hierdoor komt het stof inde buitenlucht terecht. Vernevelingsinstallaties bieden mogelijk een oplossing. De kleine druppeltjes vangen het stof, verzwaren het en doen het hierdoor neerslaan. Het vochtgehalte van het opgeslagen product wordt amper verhoogd door de beperkte hoeveelheid water die nodig is (zie ook Benevelen). Indien water absoluut vermeden moet worden, kan een vernevelingsinstallatie op basis van oliën een oplossing bieden.

In praktijk worden vernevelingsinstallaties, voor zover bekend, echter nog weinig of niet  geïnstalleerd in opslaghallen bij op- en overslagbedrijven. Bijkomend onderzoek naar de haalbaarheid van de techniek is dus wenselijk. Het risico op lekkages en daardoor nat worden van de producten wordt als belangrijkste weerstand voor het gebruik van vernevelingsinstallaties genoemd.

Toepassingsgebied

Opslaghallen, openingen van gesloten opslagsystemen bij laad- en losactiviteiten.

In theorie toepasbaar bij alle producten. Bijkomend onderzoek is echter nodig.

De toepassing van olienevels is in Vlaanderen nog niet bekend.

Stofemissies

Het stof wordt afgevangen door de fijne nevel en slaat ter plaatse neer.

Andere milieu-impact

Het watergebruik bij vernevelingsinstallaties is eerder beperkt.

Economische informatie

Zie paragraaf Benevelen.