Vermijden overladen transportsystemen + laadbakken vrachtwagens afdekken met dekzeil

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Overladen vrachtwagens, treinwagons of andere transportsystemen veroorzaken stofproblemen omdat de goederen onder invloed van de wind kunnen verstuiven. Het overladen van deze transportsystemen moet dus vermeden worden.

Ook een niet-overladen laadbak kan stof veroorzaken. Bij start- of stopmanoeuvres gaat het goed schuiven waardoor het makkelijker kan verwaaien. Dit opwaaiend stof kan tegengehouden worden door de laadbak af te dekken met een dekzeil. Het dekzeil wordt best onmiddellijk na de laadactiviteit aangebracht.

Toepassingsgebied

De maatregel is vooral van toepassing op S1 en S3 goederen, maar kan ook relevant zijn voor S2 en S4 goederen indien het toegelaten vochtgehalte te beperkt is om verstuiving te vermijden.

Stofemissies

Stofemissies worden vermeden door het afdekken van een laadbak met een dekzeil.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Geen