Valput voorzien van keerschotten

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Het lossen van vrachtwagens en wagons veroorzaakt veel stofemissies door de grote valhoogte van het stortgoed. Het plaatsen van keerschotten verlaagt de valhoogte tot aan de top van de valput en houdt tevens het stof tegen nadat het goed verder glijdt en in de valput terechtkomt. Er bestaan zowel vaste als mobiele keerschotten. Mobiele keerschotten gaan open op het moment dat het lossen start. Tijdens het lossen wordt het stof tegengehouden door het achterkomende goed. Op het einde van de losactiviteit sluiten de keerschotten weer en houden het stof binnen de valput.

De stofemissies kunnen nog verder gereduceerd worden door een afzuigsysteem te voorzien bovenaan de valput (zie Figuur 36)

Figuur 36: Valput met keerschotten [EIPPCB, 2006]

Toepassingsgebied

Historisch kent het gebruik van valputten met keerschotten vooral zijn toepassing bij het lossen van granen. De maatregel kan in principe toegepast worden bij alle goederen die voldoende ‘vloeibaar’ zijn, niet snel samenklitten en compatibel zijn vanwege kwaliteit/kleur (in geval verschillende stromen verwerkt worden).

Belangrijk is dat de capaciteit van de valput met keerschotten niet lager mag zijn dan de capaciteit van het lossen van de wagon of truck. Anders blijft het goed bovenop de keerschotten liggen, wat kan leiden tot stofemissies.

Stofemissies

Door het verlagen van de valhoogte en het tegenhouden van het gevormde stof worden stofemissies drastisch gereduceerd. De combinatie van keerschotten met een afzuigsysteem leidt tot een stofreductie van 60%. [EIPPCB, 2006]

Andere milieu-impact

Afzuigsystemen verbruiken energie en genereren lawaaihinder.

Economische informatie

Nieuwbouw of retrofit van een valput met een capaciteit van 7500 kg kost tussen de € 100.000-225.000 (inclusief behuizing en afzuigsysteem, referentiejaar 2000) [EIPPCB, 2006].