Storttrechters voorzien van stofafzuiginstallatie

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Ondanks het nemen van de technische maatregelen beschreven in Optimaliseren van storttrechters en het correct werken van de operator zullen er bij stuifgevoelige goederen nog steeds stofemissies optreden. Daarom kan het noodzakelijk zijn om een stofafzuiginstallatie te plaatsen boven de storttrechter. De afgezogen lucht wordt dan gefilterd of, in het geval van gesloten transportsystemen, toegevoegd aan de productstroom.

Door een afzuiginstallatie te combineren met windschermen kan tot 40% meer lucht/stof mengsel afgezogen worden.

Afzuiginstallaties met filters worden in detail besproken in Afzuigen en filteren van verplaatste lucht bij gesloten opslagsystemen.

Toepassingsgebied

In theorie kunnen filters voor alle goederen toegepast worden. Toch zijn er situaties waarbij afzuiging met filters niet wenselijk en dus niet haalbaar is:

  • Overslag van kleverige goederen: de afzuigleidingen kunnen verstopt geraken wat hoge onderhoudskosten met zich meebrengt. Afhankelijk van de aard van het stof kan het aanzuigen van vochtige buitenlucht ook leiden tot het samenkoeken van stofresten met mogelijke verstopping tot gevolg
  • Overslag van diverse goederen waarbij vermenging omwille van kwaliteitseisen uitgesloten is: het afgezogen stof wordt nadien terug aan de goederenstroom toegevoegd. Indien een overslagbedrijf verschillende goederen op- en overslaat kan dit leiden tot ‘contaminatie’ met achtergebleven stof in de leidingen. Bij niet-kleverige goederen is dit eenvoudig op te lossen door de leidingen na gebruik een aantal keren uit te blazen met perslucht.
  • Op mobiele storttrechters (exclusief de semi-mobiele stortrechters die op een rail- of rolsysteem kunnen bewegen): in praktijk is het niet uit te sluiten dat een grijper in aanraking komt met de storttrechter. Eén botsing kan voldoende zijn om de afzuiginstallatie buiten werking te stellen. Het plaatsen van een beschermwand rond de afzuiginstallatie kan een oplossing bieden maar wordt door de sector als praktisch niet haalbaar geacht (constructie wordt te zwaar, te weinig ruimte om beschermwand te bevestigen).

Volgens enkeleoverslagbedrijven kunnen de fabrikanten de goede werking van een afzuiginstallatie op een storttrechter niet garanderen.

Stofemissies

In theorie kan een doekenfilter stofemissies reduceren tot 10 mg/Nm³. Om een maximaal rendement te halen kan het wenselijk zijn om de luchtstroom voor te filteren met een cycloonfilter.

Afhankelijk van de aanwezigheid van windschermen wordt er meer of minder ‘onbeladen’ lucht aangezogen en ontsnapt er beladen lucht in het centrum van de storttrechter. Er is momenteel nog veel onduidelijkheid over de exacte efficiëntie van afzuiginstallaties op storttrechters.

De efficiëntie van storttrechters is ook afhankelijk van de belading van de storttrechter. Indien de belading gebeurt tot boven het niveau van de ventilatoren kan er geen stofafzuiging meer plaatsvinden.

Andere milieu-impact

Energie

Het energieverbruik varieert tussen 0,2 - 2,0 kWh/1 000 Nm³.

Afval

De hoeveelheid reststof is afhankelijk van de toepassing. In praktijk worden vooral afzuigsystemen gebruikt die het afgevangen stof terug in de productstroom plaatsen.

De gebruikte doeken kunnen gereinigd worden of vormen bij vervanging een nieuwe afvalstroom.

Economische informatie

€ 50.000 voor de installatie op een semi-mobiele storttrechter (storttrechter gemonteerd op rails).

De prijs voor een storttrechter (inclusief overstortpunt op transportband) met een capaciteit van 500 ton per uur met afzuiging kostte in 1999 meer dan € 250.000. [VITO, 2008]