Storttrechters voorzien van sproeiinstallatie of nevelinstallatie

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Net als bij andere processen kunnen ook op storttrechters sproei- of nevelinstallaties ingezet worden als stofbestrijdingsmaatregel. (zie ook Bevochtigen van opslaghopenBesproeien met bindmiddel en Benevelen)

Toepassingsgebied

Besproeien is enkel toepasbaar bij stuifgevoelige goederen die vochtig mogen worden: stuifklasses S2 en S4.

Stofemissies

Het plaatsen van nevel- of sproeiinstallaties op de storttrechter heeft volgende voordelen:

  • Het gevormde stof wordt afgevangen.
  • Het product is nat gemaakt aan het begin van de keten van overslagprocessen en zal daardoor minder stuifgevoelig zijn in het verloop van de keten. (enkel bij besproeien en bij benevelen met additief)

Andere milieu-impact

Water

Voor het bevochtigen is water nodig. Hiervoor kan hemelwater of dokwater gebruikt worden zodat dit geen druk op het drinkwater hoeft te geven. Eventueel kan men het waterverbruik drastisch reduceren door over te schakelen op schuim. (zie Besproeien met bindmiddel en Benevelen)

Er wordt een afvalwaterstroom gegenereerd die eventueel nazuivering vereist. De bedrijven met open opslagterreinen voor producten waaruit gevaarlijke stoffen kunnen uitlogen, dienen te beschikken over een zuiveringsinstallatie voor het afstromende hemelwater. Deze zuiveringsinstallaties verwijderen evenwel enkel de zwevende stoffen en de verwijdering van de gevaarlijke stoffen blijft beperkt tot de hieraan gebonden fractie.

Energie

Energieverbruik door pompen en compressoren.

Economische informatie

Geen