Stuifgevoelige producten in gesloten ruimtes opslaan

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Onder gesloten ruimtes worden opslaghallen, grootvolumesilo’s en koepels verstaan die volledig afsluitbaar zijn.

Een silo is een langwerpige (cilindervormig, rechthoekig of veelhoekig) opslagplaats met een platte of trechtervormige bodem. Het goed wordt langs boven aangebracht via emmerladders (zie Grijper vervangen door continu los systeem: mechanisch), pneumatisch (zie Grijper vervangen door continu los systeem: pneumatisch) of met transportbanden (zie Continu mechanisch transport: open systemen (transportbanden en transportschroeven). Onderaan kan de silo via een opening in de bodem geledigd worden. Silo’s zijn gemaakt uit beton, plastic of metaal. Sommige bedrijven in Vlaanderen beschikken over brede metalen silo’s die rechtstreeks gevuld worden met grijpers. Het dak wordt door de grijper van de silo gehaald en teruggeplaatst als het overslagproces voltooid is. Betonnen en metalen silo’s kunnen een capaciteit hebben van enkele duizenden tonnen. Plastic silo’s zijn van een bescheidener omvang. Afhankelijk van het bulkgoed (bv. cement) beschikken silo’s over stoffilters, in sommige gevallen met mouwenfilters die temperaturen tot 150-160°C kunnen weerstaan. In verhouding tot hun opslagcapaciteit hebben silo’s een beperkt grondoppervlak nodig.

In opslaghallen gebeuren dezelfde activiteiten als bij buitenopslag maar kan het gevormde stof enkel nog geëmitteerd worden langs de openingen in de hal. Dit zijn deuren en luiken langs waar mobiele laders of transportbanden de opslaghal binnenkomen of verlaten en luiken of dakkappen die gebruikt worden voor verluchting. Soms komen de buitenwanden van de opslaghal niet tot op het vloeroppervlak of tot tegen de dakstructuur en kunnen langs hier nog stofemissies optreden.

Koepels worden op een bijzondere wijze geconstrueerd. In de meeste gevallen wordt een vorm (een speciale opblaasbare bolvorm) bespoten met beton waardoor de constructie eenvoudig is en weinig tijd vergt. Er zijn geen hinderende steunpilaren en er is de mogelijkheid om ventilatie toe te passen. Koepels worden internationaal meer en meer gebruikt voor de opslag van stuifgevoelige materialen zoals kolen en meststoffen. In Vlaanderen worden koepels niet zoveel gebruikt.

  

Figuur 1: Voorbeeld van een koepel verbonden met silo’s [EIPPCB, 2006]

Toepassingsgebied

Silo’s worden voornamelijk toegepast om producten te beschermen van externe invloeden zoals regen. Vooral poederige en zeer stoffige producten komen in aanmerking voor opslag in silo’s.

Opslaghallen zijn in principe toepasbaar voor alle soorten droge bulkgoederen. Momenteel worden ze vooral gebruikt om producten te beschermen tegen vocht of voor zeer stoffige producten.

Stofemissies

Stofemissies als gevolg van verwaaiing aan de oppervlakte van de opslaghoop worden vermeden door het gebruik van silo’s en opslaghallen. Toch kunnen nog stofemissies optreden door het vullen of ledigen van silo’s en opslaghallen of door het niet volledig afgesloten zijn van de opslaghallen. Door het nemen van bijkomende maatregelen (zie Minimaliseren van openingen) kunnen deze drastisch gereduceerd worden.

Andere milieu-impact

Water

Door de goederen op te slaan in gesloten opslag systemen, vermijdt men emissies naar het oppervlaktewater. Bij open opslag kunnen goederen bij hevige regenval meegesleurd of opgelost worden en zo terecht komen in de waterafvoer. Door de rechtstreekse bescherming van de goederen tegen regenval wordt deze bron van emissies vermeden.

Economische informatie

De kostprijs voor deze techniek is erg afhankelijk van de gewenste grootte, de gebruikte materialen en andere technische specificaties. Onderstaande voorbeelden zijn daarom louter indicatief.

De investeringskost voor een bovengrondse wachtsilo van 200 m³ bedraagt minimaal € 75.000 voor de silo op zich, zonder burgerlijke bouw en randapparatuur [Jacobs et al., 2001].

Voor een opslaghal opgebouwd uit een staalconstructie werden in 2005 volgende richtprijzen gehanteerd [VITO., 2008]:

  • 200 €/m² grondoppervlak voor een hal met hoogte 12 m en overspanning 60 m. Bij een lengte van 150m komt dit op 1.800.000 €
  • 390 €/m² grondoppervlak voor een hal met hoogte 20 m en overspanning 90 m. Bij een lengte van 200m komt dit op 7.000.000 €