Nevel- of sproei-installatie tussen gebouwen en kaaimuur bij op- en overslag in havenbedrijven

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Indien er, ondanks het nemen van de gepaste maatregelen, toch nog steeds visuele stofvorming vast te stellen is, kan  de plaatsing van een nevel- of sproei-installatie  stofverspreiding tegengaan. De installatie dient dan windopwaarts geplaatst te worden. De meegevoerde stofdeeltjes passeren het watergordijn, worden verzwaard door contact met de druppels en vallen neer.

Voor meer informatie over deze techniek, zie ook: Bevochtigen van opslaghopenBesproeien met bindmiddel en Benevelen.

Het belangrijkste nadeel van deze techniek is het ontstaan van een afvalwaterstroom. De meeste concessies van op- en overslagbedrijven met overwegend gesloten opslag hebben geen centrale afwatering met bufferopslag en zuiveringsinstallatie.