Code van goede praktijk voor het gebruik van storttrechters

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Om de stofvorming bij het vullen van storttrechters te verminderen is het belangrijk de valhoogte en de impact van de wind te minimaliseren. De kraanman kan dit doen door:

  • toepassing code van goed praktijk bij grijpers (o.a. grijper zo laag mogelijk laten zakken vooraleer te openen)
  • altijd werken met bijna-gevulde storttrechter (hiermee bedoelende tot aan de voorgeschreven vullingsgraden: zie volgende)
  • storttrechter niet overladen : De NeR schrijft volgende vullingsgraden voor:
    • S1 en S2: 75%
    • S3 en S4: 85%
    • S5: 95%

Toepassingsgebied

Alle goederen.

Stofemissies

Het verlagen van de valhoogte en het minder blootstellen aan windinvloeden resulteert altijd in een reductie van de stofemissies.

Andere milieu-impact

In havengebied bevindt de storttrechter zich meestal vlak langs de kade en het dokwater. Door het toepassen van deze maatregelen zal minder product verwaaien naar het dokwater.

Economische informatie

Het zorgvuldig nemen van deze maatregelen zou kunnen leiden tot een vertraging van de losactiviteiten. Er zijn echter geen cijfers beschikbaar over de mogelijke economische impact hiervan.

Deze maatregel zal evenwel ook leiden tot minder productverlies. De economische winst hiervan is afhankelijk van het goed en het ‘normale’ productverlies maar zal eerder beperkt zijn.