Code van goede praktijk voor gebruik wielladers

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

De meeste stofemissies bij het gebruik van wielladers ontstaan wanneer het goed wordt gestort. Ook overladen wielladers kunnen voor stofemissies zorgen omdat de goederen die boven de laadschep uitkomen bloot staan aan de invloed van de wind. Net als andere voertuigen veroorzaken wielladers stof bij het rijden als ze zelf vuil zijn of over vuile terreinen rijden. Algemene maatregelen voor het vermijden van stofemissies als gevolg van transport worden verder besproken in Algemene maatregelen verkeerReinigen bedrijfsterreinReinigen wielen voertuigen en Reinigen voertuigen.

Goede praktijk voor gebruik wielladers:

  • niet overladen van de laadschep door niet boven de zijwanden te laden
  • geen bruuske bewegingen met geladen wielladers
  • snelheid aanpassen bij geladen wielladers
  • tijdig reinigen van de wielladerzo laag mogelijk lossen van de laadschep boven opslaghoop (<1m)
  • correct lossen van de wiellader in storttrechters of vrachtwagens (zie Figuur 11)
  • gebruiken wielladers in open lucht beperken. Waar mogelijk door verschuiven van activiteiten in overdekte systemen: bv. beladen van vrachtwagens onder luifel evenwel indien dit geen extra transport met zich meebrengt

                            

Figuur 11: Illustratie van hoe de vorming van stof kan verminderd worden bij het gebruik van een wiellader. [EIPPCB, 2006]

Toepassingsgebied

Alle goederen.

Stofemissies

De impact op de stofemissies is afhankelijk van het huidige gebruik van wielladers en de stuifgevoeligheid van de goederen.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Kosten zeer laag (geen investeringskosten).