Besproeien overslagpunten

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Het besproeien van overslagpunten is een effectieve maatregel voor het reduceren van stofemissies indien de overslagpunten niet overkapt kunnen worden om technische of economische redenen.

Bevochtinging kan om productspecifieke redenen (bv. gedroogde producten) niet toegestaan zijn. In dat geval kunnen ultrafijne vernevelaars, met een verbruik van slechts enkele liters per uur, een oplossing bieden. Ze kunnen eenzelfde effect verkrijgen als traditioneel nevelen of besproeien. Op overslagpunten die enkele honderden tonnen per uur verwerken is een waterverbruik van enkele liters per uur verwaarloosbaar en wordt product dus niet echt grondig bevochtigd. Afhankelijk van het product kan het ultrafijn vernevelen van oliën een oplossing vormen. [VITO, 2008]

Toepassingsgebied

Besproeien is enkel toepasbaar bij goederen die bevochtigd mogen worden (stuifklasses S2 en S4). In andere gevallen kan eventueel beneveld worden.

Stofemissies

De goederen worden minder stuifgevoelig. Gelijktijdig wordt het gevormde stof afgevangen en neergeslaan door de druppels. Het effect van besproeien en benevelen is in detail besproken in Bevochtigen van opslaghopenBesproeien met bindmiddel en Benevelen.

Figuur 24: Besproeien met schuim aan overstortpunt [Den Bakker, 2008]

Andere milieu-impact

Water

Voor het besproeien van overslagpunten is water nodig. Hiervoor kan hemelwater of dokwater gebruikt worden zodat dit geen druk op het drinkwater hoeft te geven. Eventueel kan men het waterverbruik drastisch reduceren door over te schakelen op schuim (zie ook Besproeien met bindmiddel en Benevelen).

Er wordt een afvalwaterstroom gegenereerd die eventueel nazuivering vereist.

Energie

Energieverbruik door pompen en compressoren.

Economische informatie

Geen