Benevelen

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Door lucht met een constante druk van 2 bar te mengen met water met een variabele druk tussen 0,5 en 1,5 bar verkrijgt men een fijne nevel. In deze nevel varieert de grootte van de waterdruppels tussen 1 en 50 µm (meestal tussen 1 en 10 µm) afhankelijk van de grootte van de straalpijp en de water- en luchtdruk. [EIPPCB, 2006] Benevelen wordt meestal als secundaire stofbestrijdingstechniek gebruikt: de fijne druppels verzwaren het opstuivende stof, zodat het minder ver uitwaait.

Net als bij bevochtigen (zie Besproeien met bindmiddel), kunnen ook bij benevelen hulpstoffen aan het water worden toegevoegd om de stofproductie drastisch te reduceren. Recent werd een techniek ontwikkeld waarbij een nevel met stofbinder de fijnere stofdeeltjes ‘bevochtigt’, verzwaart en met een kleefmiddel aan grotere deeltjes vasthecht.  Het bindmiddel is van die aard dat het het vochtgehalte van het basisproduct amper verhoogt (grootte-orde 0.2%). Op die manier zou men ook de stofemissies van niet-bevochtigbare producten (stuifklassen S1 en S3) kunnen verminderen.

De stofreductie zou zelfs ‘permanent’ zijn: mits beneveling aan het begin van een op- of overslagproces, over het totale volume van het product, is geen herhalingsbehandeling meer nodig in eventuele daaropvolgende bewerkingsstappen (overslagpunten). De stofbinder verdampt niet en blijft daarom maandenlang werkzaam. Beneveling kan in dat geval beschouwd worden als een primaire maatregel. Op dit moment bevindt de techniek zich echter nog in een pilootfase: hoewel de labotesten veelbelovend zijn, zijn er nog maar weinig praktijktoepassingen. [Verlinde, 2010]

Toepassingsgebied

Door te benevelen in plaats van te bevochtigen voorkomt men dat de goederen te nat worden. Deze techniek is daarom vooral geschikt bij goederen die kunnen samenklonteren of goederen die om kwaliteitsredenen of omwille van hun verdere verwerking (bv. drogen van basisproducten voor cement) een zo laag mogelijk vochtgehalte dienen te behouden.
Beneveling met stofbinder werd reeds met succes uitgetest bij gecalcineerde PET-cokes (in specifieke omstandigheden waarbij efficiënt benevelen mogelijk was). In theorie zou deze maatregel ook geschikt zijn voor de behandeling van o.a. houtstof, cement en grondstoffen, RDF en metaalertsen [Verlinde, 2010].

Benevelen is een maatregel die ook bij overslagactiviteiten kan toegepast worden. Tijdens de overslagactiviteit wordt het product beneveld zodat het niet gaat stuiven. Zonder additieven, zal het product echter snel terug drogen, en terugkeren naar de oorspronkelijke stuifgevoeligheid.

De toepasbaarheid van de maatregel is afhankelijk van het product en het weer. Bij hevige wind kan de nevel immers wegwaaien.

Stofemissies

Voor een optimale stofreductie moet bij voorkeur windopwaarts van de opslaghoop beneveld worden.

In tegenstelling tot besproeien leidt benevelen niet tot het vermijden van stofemissies maar zorgt het ervoor dat opgewaaide stof sneller zal neerslaan. Benevelen is daarom vooral interessant voor producten die snel terug moeten drogen (bv. in afwachting van het overbrengen naar een gesloten opslagsysteem).

Bij beneveling van gecalcineerde PET-cokes met een combinatie van water en stofbinder, werd een stofreductie van meer dan 80% vastgesteld [Verlinde, 2010].

Andere milieu-impact

Water

Het verbruik kan teruggebracht worden tot ongeveer 1 liter water per ton bulkgoed (in geval van primaire behandeling). Benevelen verreist wel het gebruik van hoogwaardig leidingwater in tegenstelling tot besproeien waarbij laagwaardig dok- of hemelwater kan gebruikt worden.

Energie

De compressoren verbruiken energie en kunnen voor geluidsoverlast zorgen.

Economische informatie

De investeringskosten zijn relatief laag, zeker als water, elektriciteit en perslucht reeds aanwezig zijn.

De investeringskosten voor een eenvoudige installatie (drukvernevelaar met bereik van 25 m) is ongeveer € 12.500 [Mulle, 2009].

De installatie van een sproeisysteem (inclusief leidingen) met een debiet van 100 m³/h aangebracht op 40 m hoge silo’s en met een bereik van 800 m² kostte +/- € 200.000 [VITO, 2008].

De kosten voor beneveling met stofbinder zijn op dit moment nog relatief hoog. Voor de intensieve behandeling – het volledig behandelen van het basisproduct – bedraagt de kostprijs ongeveer  € 1 /ton. [Verlinde, 2010]