Behuizen van overslagpunten met eventuele afzuiging

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Overslagpunten veroorzaken veel stofemissies omdat het bulkgoed van het ene transportsysteem naar het andere ‘valt’. Hierbij is het ontstaan van stof niet te vermijden. Echter, door het overslagpunt te behuizen wordt het stof tegengehouden en kan het terug neerslaan als product en meegevoerd worden met het transportsysteem. Omwille van veiligheidsredenen is het noodzakelijk om bij organische producten (e.g. granen) de lucht met het stof af te zuigen en te filteren. Hoge stofconcentraties kunnen hier immers explosiegevaar veroorzaken.

Figuur 20: Behuizing feeder transportband [VITO, 2008]

Figuur 21: Behuizing overslagpunt stortband-stortband met afzuiging [VITO, 2008]

 

Figuur 22: Behuizing overslagpunt stortband-stortband zonder afzuiging [VITO, 2008]

Figuur 23: Verbindingsstuk tussen mobiel transportband en elevator gemonteerd op mobiele transportband [VITO, 2008]

Bij kleverige goederen (e.g. meststoffen) zijn afzuiginstallaties niet geschikt. Hier kan men het stof sneller doen neerslaan door rubberflappen in de behuizing te plaatsen. Deze flappen zullen de kinetische energie van het stof doen afnemen waardoor het neervalt.

Toepassingsgebied

In principe is de behuizing van overslagpunten mogelijk voor alle goederen. Bij grofkorrelige goederen bestaat het gevaar dat de behuizing verstopt geraakt en regelmatig dient gereinigd. Bij kleverige goederen (bv. meststoffen) zijn afzuiginstallaties niet geschikt.

Sommige goederen (bv. voedingsproducten) moeten afgeschermd worden van de weersinvloeden. Hier worden naast de transportsystemen ook de overslagpunten behuisd.

Stofemissies

Hoe beter de behuizing het overslagpunt afsluit, hoe groter de stofreductie. Bij de overslag tussen twee transportsystemen is het daarom belangrijk het stortpunt goed te doen aansluiten op het opvangpunt.

Andere milieu-impact

Energie

Een afzuiging met stoffilter verbruikt veel energie.

Economische informatie

De installatie van een gesloten overstortpunt bij de aansluiting van een transportband op een bekerelevator: +/- € 30.000  [VITO, 2008].