Automatiseren van grijpers

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Er bestaan kranen waarvan de grijpers automatisch gestuurd worden. De kraanman manipuleert de grijper voor het oppikken van de goederen. Zonder verdere tussenkomst van de kraanman brengt de kraan de gesloten grijper automatisch naar de stortplaats. Op de vooraf ingestelde hoogte wordt de grijper geopend en het goed gestort. De grijper gaat automatisch terug naar de startpositie om goederen op te pikken. Daar neemt de kraanman het terug over van de automatische sturing.

Een goede afstelling van de automatische sturing kan de valhoogte altijd minimaliseren. Hierdoor is men niet afhankelijk van de uitvoering van de operator.

Ook bij traditionele kabelkranen kan automatisering bijdragen tot een vermindering van de stofemissies. Soft-start elektronica wordt hier aangewend om het zwenken van de kraan af te remmen.

Toepassingsgebied

Dit type grijper is enkel toepasbaar bij stationaire kranen of bij kranen die zich op rails kunnen verplaatsen. In dit laatste geval is de stortbunker een onderdeel van de kraan en bevindt er zich onder de stortbunker een transportband die parallel loopt met de rails. De transportband zorgt voor het verdere transport naar de uiteindelijke opslagplaats.

De soft-start electronica is toepasbaar op de meeste kabelkranen. Wel vereist het werken ermee bijkomende opleiding van de kraanman.

Stofemissies

Bij manuele sturing is het zakken van de grijper beperkt door de noodzakelijke zichtbaarheid voor de kraanman. De automatische sturing kent deze beperking niet en laat toe om met de grijper dieper in een stortbunker te zakken waardoor minder stofemissies aan de stortbunker ontsnappen.

Bij de automatische sturing kan de optimale storthoogte ingesteld worden en wordt het risico op foutieve menselijke manipulatie vermeden.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Geen