Afschermen van open transportsystemen

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Open transportsystemen in de buitenlucht kan men afschermen van windinvloeden met langsschermen, dwarsschermen of overkappingen. [Infomil, 2006] 

In het geval van stuifgevoelige goederen die niet bevochtigd kunnen worden (S1 en S3) en waarbij de primaire maatregelen onvoldoende zijn om de vorming van stof te vermijden, is overkapping een minimum te nemen maatregel. Bij transportbanden beschermt de overkapping echter enkel de bovenste band waarop het goed zich bevindt. De terugkerende band is niet afgeschermd waardoor materiaal dat nog aan deze band kleeft, losgewrikt kan worden en kan verstuiven onder invloed van de wind. De mate waarin stofemissies optreden is afhankelijk van het goed (kleefbaarheid aan de band), het reinigen van de band aan het keerpunt (zie Reinigen van transportbanden in werking), en de hoogte waarop de transportband zich bevindt. Het plaatsen van zijschotten ter hoogte van de terugkerende band kan deze emissies enigszins beperken (zie Figuur 13) .

     

                            a                                                                                 b                                                                         c

Figuur 13: Overkapte transportbanden (a = mobiele transportband, b = vaste overkapte transportband, c = vaste overkapte transportband met toegang voor onderhoud) [VITO, 2008]

Het behuizen van de volledige transportband is de meest efficiënte maatregel voor stofbestrijding. Echter, in praktijk is dit niet altijd mogelijk: ophoping van goederen onder de terugkerende band kan immers obstructie veroorzaken of -in het geval van granen en andere voedingsproducten- ongedierte aantrekken.

   

                                                                a                                                                                  b

Figuur 14: Hellende transportband behuisd in betonnen koker voor het transport van zand. (a = buitenaanzicht koker, b = binnenaanzicht van aankomst transportband boven siloruimte)

 

Figuur 15: Dwarsdoorsnede van een overkapping op open transportband [VITO, 2008]

Toepassingsgebied

Het volledig behuizen van de transportband is niet mogelijk voor goederen die kunnen samenklitten en zo obstructies kunnen veroorzaken. Bij granen en veevoeders kan achterblijvend materiaal ongedierte aantrekken.

Het overkappen kan zowel op mobiele als op vaste transportbanden. Stationaire transportbanden onder mobiele laadbruggen kunnen niet overkapt worden, omdat de laadbrug op elke plaats boven de transportband het opgepikte goed moet kunnen storten.

Stofemissies

Vooral bij de stuifgevoelige goederen (S1, S2) zal deze maatregel voor een reductie van de stofemissies zorgen. Grofkorrelige goederen of goederen die bevochtigd zijn, veroorzaken amper stof bij open transportbanden mits de maatregelen beschreven in Primaire maatregelen bij open transportbanden genomen zijn.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie:

Het overkappen van een bestaande transportband kost ongeveer € 250 per lopende meter

De aankoopprijs van een nieuwe overkapte mobiele transportband van +/- 20 m is ongeveer € 100.000. [VITO, 2008]

Investeringskost voor een behuisde transportband (betonnen buis rondom transportband) met een helling van +10°: +/- € 2900 per m inclusief transportband. (referentiejaar <1998) [VITO, 2008]