Afdekken van reeds gevulde ruimtes in lichters

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Om economische redenen worden schepen en lichters zo maximaal mogelijk gevuld. Bij lichters wordt het ruim tot aan de rand gevuld. In het midden komt het goed zelfs boven de rand uit. De goederen die boven de rand uitsteken kunnen verstuiven door de impact van de wind. Door het gevulde ruimgedeelte onmiddellijk af te dekken kan men dit voorkomen.

Om de stabiliteit van een schip te verzekeren moet de last tijdens de laadactiviteit verdeeld worden over het schip. In de praktijk heeft het daarom enkel nut om die gedeeltes af te dekken die reeds volledig gevuld zijn.

Toepassingsgebied

De maatregel is vooral van toepassing op S1 en S3 goederen, maar kan ook relevant zijn voor S2 en S4 goederen indien het toegelaten vochtgehalte te beperkt is om verstuiving te vermijden.

Stofemissies

De goederen worden afgeschermd van de wind waardoor ze niet meer kunnen verstuiven.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Geen bijkomende kosten