Aanpassen grijpers

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Volgende technische eigenschappen zorgen voor een reductie van de stofemissies:

  • Een grijper is best bovenaan gesloten/half-gesloten om de invloed van wind te vermijden. Ook kan de grijper dan niet langs boven overladen worden en goed verliezen bij het zwenken.
  • Het volume van de grijper moet altijd groter zijn dan het volume dat door de geopende schalen wordt gemaakt wanneer ze in het stortgoed worden neergelaten.
  • Het oppervlak van de schalen moet glad zijn om te vermijden dat er goederen blijven aanhangen.
  • De grijper moet goed sluiten.

 

    

 Figuur 9: Open en gesloten grijper [VITO, 2008]

Toepassingsgebied

Alle overslagactiviteiten met behulp van grijpers.

Stofemissies

Deze maatregel heeft invloed op zowel de directe als indirecte stofemissies.

Volgens TNO [van Harmelen et al., 2002] resulteert het gebruik van gesloten grijpers in een reductie van de diffuse stofemissies tot 50%.

Andere milieu-impact

Water/bodem

Een grijper die niet kan overladen worden, leidt tot minder morsen.
Hierdoor wordt mogelijke vervuiling van de bodem en/of water met het stortgoed tegengegaan.

Afval

In gevallen waar mors niet gerecupereerd kan worden (vb. omwille van kwaliteitseisen) hebben morsbeperkende maatregelen als gevolg dat minder afval wordt gegenereerd.

Economische informatie

De aankoop van een gesloten grijper kost:

  • € 42.000  voor een grijper met capaciteit van 13 m³ [EIPPCB, 2006]
  • € 76.000  voor een grijper met capaciteit van 24m³ [VITO, 2008]

De kostprijs komt grosso modo overeen met de aankoop van een nieuwe open grijper.