Reinigen wielen voertuigen

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Een wielwasinstallatie is bedoeld om te verhinderen dat voertuigen die het opslagterrein verlaten via vervuilde wielen stof meenemen en het buiten het terrein verspreiden.

Er bestaan verschillende uitvoeringsvormen, gaande van een eenvoudig waterbekken waar de vrachtwagen doorheen moet rijden, tot een gesofistikeerd systeem waarbij een sproei-installatie in werking treedt wanneer een voertuig nadert en het water na reiniging (bezinking waarbij het stof afgescheiden wordt) hergebruikt wordt. Er dient uiteraard voor gezorgd dat vrachtwagens komende van het opslagterrein ten allen tijde via de bandenwasinstallatie moeten passeren vooraleer zij het terrein kunnen verlaten.

Toepassingsgebied

Het gebruik van een wielwasinstallatie is enkel geschikt voor goederen die in de aanwezigheid van water niet gaan samenklitten. Door contact met water kunnen dergelijke goederen immers aan de banden gaan kleven. De aanklevende producten kunnen terug loskomen op de openbare weg en daar voor moddersporen zorgen. 

Stofemissies

De schoongemaakte wielen kunnen geen stof meer verspreiden op de openbare weg.

Andere milieu-impact

In de wielwasinstallatie zal afvalwater en modder geproduceerd worden. De lozing van afvalwater kan vermeden worden door het installeren van een opvangtank waarin de modder kan bezinken. Het water kan op die manier worden hergebruikt. Het slib dient als afval afgevoerd te worden.

Economische informatie

De kostprijs bedraagt ca. € 37.500 (betonwerken inbegrepen) [Jacobs et al., 2004].