Reinigen voertuigen

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Het beladen van vrachtwagens kan ervoor zorgen dat heel het voertuig bedekt wordt met een laag stof. Dit is vooral het geval bij vrachtwagen die in een stoffige opslaghal worden beladen met wielladers, stortgoten of vulpijpen. Met een hogedrukreiniger kan dit laagje stof eraf gespoten worden. De ontstane afvalwaterstroom dient opgevangen en kan na een bezinkingsstap hergebruikt worden. In Figuur 37 is een wasstraat met recuperatie van water weergegeven. Het gebruik van een wasstraat maakt een wielwasinstallatie overbodig.

 

Figuur 37 Wasstraat met recuperatie van water [VITO, 2008]

Toepassingsgebied

Het gebruik van een wasstraat is vooral nuttig als het beladen van de vrachtwagen veel stof veroorzaakt of plaatsvindt in een stoffige omgeving.

Stofemissies

De schoongemaakte vrachtwagen kan geen stof meer verspreiden op de openbare weg.

Andere milieu-impact

Afval

Bij de recuperatie van het water zal er slib achterblijven. Dit slib moet als afval afgevoerd worden.

Water

Indien het water niet hergebruikt wordt, ontstaat er een afvalwaterstroom.

Economische informatie

De investering voor de ombouw van een weeginstallatie tot overdekte wasstraat met recuperatie van het water bij een groot overslagbedrijf bedroeg ongeveer € 200.000. Deze investering betaalde zich binnen de vier jaar terug door de mindere noodzaak tot reinigen van het bedrijfsterrein en het minder frequent laten reinigen van de afvoerkanalen.