Reinigen van transportbanden in werking

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Stofemissies van open transportsystemen kan men reduceren door aangekleefd product van de terugkerende band te verwijderen. De meest eenvoudige methode is het plaatsen van een schraper op het afstortpunt van de transportband.

Afhankelijk van het product zijn ook andere technieken mogelijk [EIPPCB, 2006]:

  • afschrapen met roterende elevator die het product terug afgeeft op de bovenlopende transportband. Zie Figuur 19;
  • afwassen met water (enkel met S2 en S4 goederen);
  • wegblazen met perslucht;
  • afkloppen;
  • afzuigen onderaan de band;
  • de band omdraaien na een keerpunt;
  • een zelfreinigende opvanggoot onder de terugkerende band.

 

Figuur 19: Afschrapen met roterende elevator [EIPPCB, 2006]

Toepassingsgebied

Met uitzondering van het afwassen met water zijn deze technieken toepasbaar voor alle goederen. Afwassen met water is enkel toepasbaar bij S2 en S4 goederen. Een zelfreinigende opvanggoot onder de terugkerende band is niet geschikt voor kleverige goederen.

Sommige maatregelen, zoals het omkeren van de band, zijn niet toepasbaar op bestaande installaties.

Schrapers zijn onderhevig aan verwering en moeten daarom regelmatig onderhouden/vervangen worden.

Stofemissies

Het gebruik van een schraper met een roterende elevator kan afhankelijk van het product en het aantal elevatoren stofemissies reduceren met 20 tot 40%. Wanneer de schraper zich op het keerpunt bevindt en dit keerpunt volledig omkast is, zijn gelijkaardige emissiereducties haalbaar.

Andere milieu-impact

Water

Afwassen met water vereist watergebruik. Hiervoor kan hemelwater of dokwater gebruikt worden, wat geen rechtstreekse druk op het drinkwater met zich meebrengt. Indien dit water niet goed opgevangen en behandeld wordt, kan het leiden tot emissies van polluenten naar het dokwater of de riolering.

Energie

Wegblazen met perslucht (kan stof creëren) en afzuigen verbruikt veel energie

Afval

Het aangekoekte materiaal wordt verwijderd van de terugkerende band, waardoor geen geen afval meer ontstaat als gevolg van morsen.

Economische informatie

Geen