Reinigen bedrijfsterrein

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Als gevolg van overslagactiviteiten kan morsgoed achterblijven op het bedrijfsterrein. Het verkeer op het terrein doet dit morsgoed opwaaien en veroorzaakt zo stofemissies. Bij hevige wind zal het morsgoed ook vanzelf opwaaien en stofemissies veroorzaken.

Deze bron van emissies kan vermeden worden door het bedrijfsterrein regelmatig te reinigen De noodzakelijke frequentie is afhankelijk van de activiteitsgraad op het bedrijf. In principe kan men zeggen dat een lokale reiniging noodzakelijk is na elke grote overslagactiviteit (bv. lossen van schip). Afhankelijk van de frequentie van kleinere overslagactiviteiten (bv. transport met wielladers) is er noodzaak aan bijkomende algemene reiniging van het terrein.

Een snelle droge reiniging kan met een veegwagen. Ook veegwagens met vochtige reiniging waarbij het water terug opgevangen wordt zijn hiervoor geschikt. Indien het bedrijf over een waterzuiveringsinstallatie beschikt is ook een natte reiniging mogelijk (afspuiten). Plaatsen met rechtstreekse lozing worden bij voorkeur niet nat gereinigd.

Toepassingsgebied

Algemeen toepasbaar. Deze maatregel is ook van belang voor goederen die niet stuifgevoelig zijn (S5). Door het verkeer op het terreinkan het morsgoed immers verkruimelen en stuifgevoeliger worden.

Stofemissies

Het reinigen van het bedrijfsterreinzorgt ervoor dat morsgoed niet meer kan verwaaien.

Andere milieu-impact

Afval

Het verwijderde morsgoed vormt een afvalstroom indien hergebruik niet mogelijk is.

Water

Niet reinigen zorgt voor een verontreiniging van het afgevoerde hemelwater. Bij natte reiniging kunnen de resten ook rechtstreeks naar het oppervlaktewater afspoelen via de gravitaire afvoerkanalen. In dat geval moet er dus voor gezorgd worden dat de gecreëerde waterstroom opgevangen kan worden voor verdere verwerking (bv. veegwagens met recuperatie van water).

Economische informatie

Geen