Reduceren van het aantal overstortpunten

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

De meest doeltreffende manier om emissies van overstortpunten te minimaliseren is het aantal overstortpunten tot het strikte minimum te beperken.

Bedrijven die verschillende types van bulkgoederen op- en overslagen kunnen werken met dedicated opslagruimtes. Door het goed onmiddellijk na het lossen op te slaan in zijn dedicated opslagruimte vermijdt men tussentijd transport tussen verschillende opslagruimtes. De transportsystemen die van opslagruimte naar opslagruimte lopen zijn dan overbodig. [VITO, 2008]

In overslagbedrijven waar een hoge mate van flexibiliteit vereist is omwille van de verschillende goederen en voertuigtypes die men moet kunnen lossen en/of laden, wordt veelal gebruik gemaakt van grijpers die lossen in een mobiele storttrechter,waarna een cascade van mobiele transportbanden het goed naar de opslagruimte (open of gesloten) brengt. Voor het laden met een transportband geldt hetzelfde principe in omgekeerde richting. Een doordachte installatie van dit cascadesysteem kan overbodige overslagpunten vermijden. Het uitgangspunt moet zijn om enkel naar een andere mobiele transportband over te gaan indien een verandering van richting nodig is. In praktijk is dit niet altijd mogelijk, omdat veel bedrijven over een set aan kortere mobiele transportbanden willen beschikken waarmee alle variaties aan overbrugbare afstanden (korte en ver gelegen opslagruimtes) kunnen worden gerealiseerd. [VITO, 2008]

Toepassingsgebied

Alle goederen.

Stofemissies

Het vermijden van een overstortpunt reduceert de stofemissies ter plaatse  met 100%.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Het ombouwen van het transportsysteem kan zeer duur zijn. De reductie van het aantal overstortpunten (binnen en buiten gesloten opslaghallen) van 96 naar 25 bij een bezocht bedrijf vertegenwoordigde een investering van € 1.000.000. In deze investering zijn ook algemene renovatiewerken opgenomen.