Primaire maatregelen bij open transportbanden

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Volgende maatregelen kunnen stofemissies bij open transportbanden verminderen [EIPPCB, 2006]:

  • Zorg dat de transportband voldoende strak is gespannen (minder trillingen).
  • Plaats de ondersteunende aandrijfsystemen kort tegen elkaar.
  • Plaats een plaat onder de band op het laadpunt.
  • Pas de snelheid van de transportband aan.  
  • Verhoog de breedte van de transportband.
  • Maak de band zo concaaf mogelijk. Het materiaal dat op de band ligt wordt zo afgeschermd van de wind door de opstaande wanden.
  • Zorg dat de band niet overladen kan worden.
  • Bevochtig de bevochtigbare goederen (klasse S2 en S4) bij het aanbrengen op de transportband (zie ook Besproeien van overslagpunten).
  • Reinig de transportband bij het keerpunt: borstels verwijderen het eventueel aangekoekte materiaal zodat dit niet meegevoerd wordt met de terugkerende band.
  • Kies voor een gepast type transportband of breng een additief aan omvastkleven van het product te verhinderen.

Toepassingsgebied

Alle goederen.

Stofemissies

Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat de te transporteren goederen stabiel op de transportband liggen en er niet van loskomen. Het materiaal zal hierdoor minder gemakkelijk opspringen en meedrijven met de wind.

Andere milieu-impact

Water

Voor het bevochtigen of nat reinigen van de transportband is water nodig. Mits het gebruik van hemelwater of dokwater hoeft dit geen druk op het drinkwater met zich mee te brengen. Een eventuele overschakeling op schuim kan het waterverbruik drastisch reduceren. (zie ook Bevochtigen van opslaghopenBesproeien met bindmiddel en Benevelen.)

De gegenereerde afvalwaterstroom kan nazuivering vereisen.

Afval

Er zal minder product van de transportband vallen door de stabielere ligging van het goed op de band,het vermijden van overlading en het reinigen van de band aan de keerpunten.

Economische informatie

Het aanpassen van riemen kan een kostprijs van enkele € 10.000 vertegenwoordigen.