Optimaliseren van storttrechters

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Volgende technische maatregelen zullen de vorming van stofemissies bij storttrechters beperken:

  • Plaatsen van windschermen op de storttrechter om de windsnelheid boven de trechter te verlagen. Het plaatsen van windschermen veroorzaakt turbulenties (schouweffect) wanneer de lege grijper de storttrechter verlaat. Het plaatsen van een fijnmazig windscherm kan dit ongewenst neveneffect verkleinen. (Zie Figuur 26 B en C). De éénvoudigste uitvoering bestaat uit 2 of 3 windschermen met minimaal een open zijde waarlangs de grijper de trechter kan binnenkomen. De meest gesofisticeerde uitvoering bestaat uit 4 windschermen waarbij één zijde klapdeuren bevat die open gaan om de grijper binnen te laten, gesloten blijven tijdens het openen van de grijper en pas terug opengaan als de grijper volledig leeg is. Deze uitvoering is enkel toepasbaar bij laadbruggen en vaste lostrechters.
  • Belangrijk is dat windschermen niet aanzien worden als een capaciteitsverhoging van de trechter. De maximale belading van de storttrechter mag dus niet verhogen.
  • Plaatsen van openschuifbaar dak op storttrechter. Het dak gaat open wanneer de grijper de trechter nadert en sluit wanneer de grijper is geledigd. (Zie Figuur 26 D)
  • Plaatsen van keerschotten (baffles) of roosters (louvre grids) om lucht-stof emissies tegen te houden. (Zie Figuur 26 E)
  • Plaatsen van zijdelingse flappen om het door turbulentie langs de wanden opkruipende stof tegen te houden. (Zie Figuur 26 F) 

Sommige van deze maatregelen zitten nog in hun ontwikkelingsfase en het is op dit moment niet duidelijk of ze efficiënt zullen zijn. Dit geldt vooral voor de geperforeerde windschermen (C) en de zijdelingse flappen (F).

Sommige maatregelen kunnen gecombineerd worden en zullen elkaar versterken.

 

                                    A                                                        B                                                             C

 

                                D                                                             E                                                                   F

Figuur 26: Technische maatregelen om de vorming van stof te verminderen. A: geen maatregel, B: Gesloten windscherm; C: Fijnmazig windscherm; D: openschuif dak; E: Keerschotten; F: Zijdelingse stofflappen 

 

Figuur 27: Storttrechter met fijnmazig windscherm [VITO, 2008]

Toepassingsgebied

Windschermen zijn in principe altijd toepasbaar. Te hoge windschermen kunnen het zicht belemmeren van de kraanman waardoor hij niet meer optimaal kan werken en het stortgoed vanop grotere hoogte moet lossen. 

Op laadbruggen met automatische grijpersturing zijn windschermen altijd toepasbaar.

Het plaatsen van een openschuifbaar dak is praktisch moeilijk haalbaar bij mobiele trechters. Bij vaste trechters is deze maatregel wel mogelijk. Ook bij laadbruggen met ingebouwde trechter bestaat er de technische mogelijkheid om een schuifdak te installeren.

Voor het plaatsen van keerschotten of roosters mag de korrelgrootte van het goed niet te groot zijn. Keerschotten of roosters zijn ook moeilijk te reinigen waardoor ze niet bruikbaar zijn wanneer verschillende producten behandeld worden, dit om contaminatie uit te sluiten.

Stofemissies

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het stortgoed minder blootgesteld wordt aan windinvloeden met een reductie van de stofemissies tot gevolg.

Volgens TNO [van Harmelen et al., 2002] resulteert het gebruik van een storttrechter met openschuifdak in een emissiereductie van 70%.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

De aankoop van een nieuwe stortsilo voorzien van een fijnmazig windscherm, keerschotten en zijdelingse stofflappen kost ongeveer € 150.000. [VITO, 2008]

De investering in een vaste storttrechter met openschuifdaken: € 200.000.  [van Harmelen et al., 2002]