Onderhoudsplan grijpers (aanpak slijtage)

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Door slijtage gaan grijperschalen niet meer perfect op elkaar aansluiten. De grijper gaat hierdoor ‘lekken’. Dit leidt tot het ontstaan van stof als gevolg van het morsen van goederen bij het zwenken van de kraan.

Via een onderhoudsplan kunnen de grijpers nagekeken worden op hun correcte sluiting en bijgewerkt worden indien nodig. Er kan gekozen worden voor een onderhoudsplan of er kan een verantwoordelijke  aangesteld worden om aan te geven wanneer een grijper voor onderhoud naar de werkplaats dient gebracht.

In praktijk wordt het niet correct sluiten van de grijpschalen waargenomen door de kraanman tijdens de werkzaamheden (smeren van de grijperonderdelen) en is geen bijkomende onderhoudsplan nodig.

Toepassingsgebied

Alle overslagactiviteiten met behulp van grijpers.

Stofemissies

Deze maatregel heeft invloed op zowel de directe als indirecte stofemissies.

Andere milieu-impact

Water/bodem

Een goed sluitende grijper leidt tot minder morsen. Hierdoor wordt mogelijke vervuiling van de bodem en/of het water met het stortgoed tegengegaan.

Afval

In gevallen waar mors niet gerecupereerd kan worden (vb. omwille van kwaliteitseisen) hebben morsbeperkende maatregelen als gevolg dat minder afval wordt gegenereerd.

Economische informatie

Deze maatregel behoeft geen extra kosten.