Monitoring

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Een continue monitoring van de stofemissies op een op- en overslagterrein laat toe de efficiëntie van de toegepaste maatregelen op te volgen en calamiteiten tijdig vast te stellen. Vooral bij die stofreductiemaatregelen waar de menselijke factor zeer belangrijk is, kan een continu monitoring systeem bijdragen tot een verhoogde effectiviteit. Onregelmatigheden kunnen immers onmiddellijk gedetecteerd worden en zo leiden tot het nemen van gepaste maatregelen (bv. wijzen op een correcte uitvoering van code van goede praktijk).

Door visuele monitoring (camera of bevoegd personeel) kunnen stofwolken vastgesteld worden. Het nadeel van visuele monitoring is dat het in praktijk niet altijd mogelijk is om alle potentiële bronnen continu te monitoren en dat stofemissies bij nachtactiviteiten niet geobserveerd worden. In deze omstandigheden is het gebruik van meettoestellen om de stofemissies te monitoren een betere optie.

Verschillende monitorsystemen zijn bekend. TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) meettoestellen worden frequent gebruikt voor algemene luchtkwaliteitsmetingen. Deze toestellen zijn relatief duur (€ 40.000 - 50.000) Goedkopere monitoringstoestellen zijn gebasseerd op de optische verstrooiing veroorzaakt door stofdeeltjes (bv. OSIRIS) of op basis spectroscopie (bv. GRIMM). Deze toestellen zijn beduidend goedkoper (tot € 7.000 voor een OSIRIS toestel).

De meettoestellen kunnen op of rond het overslagterrein geplaatst worden. Enkele Nederlandse kolen en ertsen op- en overslagbedrijven beschikken over een dergelijk monitoringssysteem. Een viertal OSIRIS meettoestellen zijn geplaatst op of rondom het opslagterrein. De metingen worden automatisch gelezen en bewaard. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om een alarmdrempel in te stellen waarbij de verantwoordelijke kan verwittigd worden van een stofprobleem. [Vrins, 2008]

Toepassingsgebied

Monitoring van stofemissies kan vooral van belang zijn bij grote opslagterreinen (vaststellen van verwaaiing vormt dan bv. de aanleiding tot bijkomend sproeien) en bij op- en overslagterreinen waarbij de stofemissies in grote mate afhankelijk zijn van het werken volgens de goede praktijk (bv. veel overslagactiviteiten met grijpers). 

Stofemissies

Een stofmonitoringssysteem kan aangeven wanneer een stofemissie heeft plaatsgevonden en hoe groot (eventueel kwalitatief) deze emissie was. Dit laat toe om stofemissies te linken aan bepaalde activiteiten waardoor efficiëntere maatregelen kunnen getroffen worden. Ook kan het een hulpinstrument zijn bij het opvolgen van de uitvoering van goede praktijkmaatregelen en kan het daardoor de werkelijke efficiëntie van deze maatregelen verhogen.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

TEOM toestel: € 40.000-50.000

OSIRIS toestel: € 6.000-7.000

GRIMM toestel: +/- € 10.000

Bijkomende software om data te interpreteren aangevuld met een alarmsysteem: € 5.000-10.000 [Vrins, 2008]