Minimaliseren van openingen

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Gesloten opslag is de opslagvorm die leidt tot de minste stofemissies. De meest stuifgevoelige producten worden daarom opgeslagen in silo’s, opslaghallen, koepels, of andere gesloten opslaginstallaties. Ook minder stuifgevoelige goederen die beschermd moeten worden tegen weersinvloeden (regen), worden afgesloten opgeslagen. De gesloten opslagsystemen zijn beschreven in paragraaf Stuifgevoelige producten in gesloten ruimtes opslaan. Toch kunnen bij deze systemen nog stofemissies ontstaan via openingen in de constructies: deuren, poorten, openingen voor transportbanden, wanden die niet volledig tot tegen de vloer of de dakconstructie zijn opgetrokken, afzuiging, luiken en dakkappen. (zie Figuur 8) Vooral bij het laden en lossen van deze installaties kunnen stofemissies ontstaan.

  

Figuur 8: Potentiële stofemissies via openingen in gesloten opslaginstallaties

Het aantal openingen in de constructie kan in sommige opslaghallen verminderd worden door de zijwanden te laten aansluiten bij het vloeroppervlak en/of het afdak. Bij bestaande installaties kan dit eventueel door deze openingen af te sluiten met zeilen op de momenten dat er goederen worden gestockeerd.

Het meeste stof wordt gevormd tijdens het vullen of ledigen van de opslaginstallaties. In het geval van opslaghallen of koepels gebeurt dit vooral door middel van vaste transportbanden, mobiele transportbanden of wielladers. De stofemissies worden beperkt door de openingen voor transportbanden zo klein mogelijk te houden en het overstortpunt zo ver mogelijk van deze opening te plaatsen. Bij het gebruik van wielladers houdt men de deuren en poorten best zoveel mogelijk gesloten. In sommige gevallen kan dit aanleiding geven tot hogere stofconcentraties, zonodig dient voor de gezondheid van de arbeiders dienen de wielladers dan wel voorzien te zijn van een overdruk cabine met filters, waardoor zij niet blootgesteld worden aan het gevormde stof.

Toepassingsgebied

Opslaghallen, koepels.

Stofemissies

De ontstane stofemissies worden zoveel mogelijk binnen het gebouw gehouden.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Indien tijdelijke aanpassingen mogelijk zijn,  zijn de investeringskosten zeer laag. Indien infrastructuurwerken dienen te gebeuren zijn de kosten relatief hoog. De eventuele omschakeling van open wielladers naar wielladers met gesloten cabine zorgt ook voor relatief grote investeringskosten.