Laden en lossen in behuizing (eventueel voorzien van afzuiging met stoffilter)

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Om stofhinder naar de omgeving te voorkomen gebeurt het laden en lossen van stuifgevoelige goederen best in een afgesloten behuizing. Voor de meest stuifgevoelige goederen kan de ruimte voorzien worden van een afzuiging met stoffilter (zie Afzuigen en filteren van verplaatste lucht bij gesloten opslagsystemen). De efficiëntie van deze maatregel is het grootst als tijdens de overslagactiviteit ook de in en uitrit van de behuizing kunnen afgesloten worden.

 

                             A                                                                  B

Figuur 35: Wagonbeladingsinstallaties: A: volledig gesloten (overslag kaoliniet), B: semi-gesloten (overslag ertsen en kolen) [VITO, 2008]

Toepassingsgebied

Toepasbaar voor alle goederen.

Het is niet altijd mogelijk om een afgesloten behuizing te voorzien die een volledige goederentrein kan omvatten. Indien nodig kan hier gewerkt worden met rubberflappen die de ruimte rondom de voor- en achterliggende wagons afsluiten. Het lossen van granen in een afgesloten behuizing kan in combinatie met de aanwezigheid van een ontstekingsmechanisme (vrachtwagen) explosiegevaar met zich meebrengen. In dit geval moet de ruimte altijd afgezogen worden.

Voor het laden van vrachtwagens met balgen is het niet altijd nodig om een behuizing te voorzien.

Stofemissies

Een volledig afgesloten behuizing voorzien van afzuiging met stoffilter is nagenoeg stofvrij.

Het lossen van goederen in een halfopen behuizing (in- en uitrit open) kan nog altijd leiden tot verwaaiing van stof als gevolg van de ontstane tochtvorming.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Het behuizen van laad- en los installaties kan zeer duur zijn. De kostprijs is zeer installatieafhankelijk.

In de aanwezigheid van een opslaghal kan de laad- en losactiviteit hiernaar verplaatst worden (laden van vrachtwagens). Dit kan leiden tot minder inkomsten door een eventueel capaciteitsverlies.