Laadinstallatie met remschotten (cascadebuis)

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

In een laadinstallatie met remschotten of cascadebuis (zie Figuur 33) glijdt en valt het materiaal alternerend tussen de remschotten. Door de lage valhoogtes en het continu veranderen van richting verlaagt de valsnelheid en is er amper stofvorming tijdens het laadproces.

Figuur 33: Cascadebuis [EIPPCB, 2006]

De capaciteit van een cascadebuis varieert van 30 tot 5000 m³/h. De buizen zelf zijn gecoat met polyethyleen van een extreem hoge dichtheid, gesinterd aluminium, keramiek en staal, zodat ze bestand zijn tegen slijtage.

Cascadebuizen kunnen voorzien worden van een niveausensor die toelaat om continu een geschikte hoogte boven het stortgoed te behouden.

Toepassingsgebied

Cascadebuizen kunnen poederig tot korrelige bulkgoederen lossen zoals kaliumcarbonaat, fosfaat, natriumfosfaat, aluminium oxide, cement, kolen, cokes, graan, maïs en veevoeders.

In principe is de techniek dus toepasbaar voor alle goederen die beladen worden via laadpijpen of laadbuizen. Cascadebuizen zijn moeilijke reinigbaar indien men regelmatig van product moet veranderen en zijn dus eerder geschikt bij dedicated stromen.

Bij uitschuifbare laadpijpen kan enkel de binnenste pijp (meestal de bovenste) voorzien worden van remschotten.

Stofemissies

Een flexibele cascadebuis voorzien van een niveausensor zal nauwelijks stofemissies produceren. Bij een cascadebuis zonder niveausensor is de stofontwikkeling afhankelijk van de vrije valhoogte vanaf het uiteinde van de laadpijp.

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Geen