Gebruik wielladers in open lucht beperken

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Het gebruik van wielladers in open lucht kan beperkt worden door:

  • automatisatie van bulkgoed transport: bv. transportbanden of pneumatisch transport;
  • verschuiven van activiteiten in overdekte systemen: bv. beladen van vrachtwagens onder luifel.

Deze maatregel gaat meestal gepaard met een algemene reorganisatie van de activiteiten.

In sommige gevallen blijft het gebruik van wielladers in open lucht het meest aangewezen systeem. Voor de overslag van houtpellets wordt het gebruik van transportbanden afgeraden. Door wrijving met de roterende onderdelen zou ontbranding kunnen ontstaan.

Toepassingsgebied

Alle goederen.

Stofemissies

De impact op de stofemissies is afhankelijk van het huidige gebruik van wielladers en de stuifgevoeligheid van de goederen.

Andere milieu-impact

Energie:

Wielladers hebben een hoog relatief energieverbruik in vergelijking met continu

transportsystemen. Een beperking van het gebruik van wielladers brengt ook een vermindering van het energieverbruik met zich mee.

Economische informatie

De kostprijs van deze maatregel is zeer variabel en afhankelijk van eventueel te maken investeringen (transportbanden, pneumatisch transport, luifel,…)