BBT-databank

Doel

De BBT-databank, ontwikkeld door het BBT-kenniscentrum, geeft een overzicht van alle BBT en andere milieutechnieken die in de Vlaamse BBT-studies en de Europese BREFS vermeld staan. 

Bij het openen van de tool ‘BBT-databank’ wordt de volledige lijst van alle technieken in de databank weergegeven. Men kan vervolgens de lijst van technieken filteren door één of meerdere sectoren te selecteren. Indien men een sector aanklikt, worden de onderliggende subsectoren getoond en kan hierop verder gefilterd worden. Voor sommige subsectoren is er ook nog een onderverdeling in deelprocessen waarop bijkomend gefilterd kan worden. 

Eveneens kan er specifiek op één of meerdere milieuaspecten gefilterd worden. Indien men reeds een sector/subsector/deelproces geselecteerd heeft, worden enkel nog de relevante milieuaspecten getoond. Bij de milieuaspecten ‘Lucht’ en ‘Afvalwater’ kan er bijkomend gefilterd worden op specifieke parameters. Indien men het hoofdmilieuaspect ‘Lucht’ of ‘Afvalwater’ aanklikt, worden alle relevante parameters getoond waarop verder gefilterd kan worden.

Indien gewenst kan de lijst van technieken verder gefilterd worden door het selecteren van een techniektype (BBT, Geen BBT en/of Techniek in opkomst) of studietype (BBT of BREF). 

Het resultaat is een lijst van alle relevante technieken (met een positieve invloed op de hoofdmilieuaspecten)  die vallen onder deze filters. Doorklikken op een techniek geeft verdere informatie, inclusief de link naar de desbetreffende studie. 

Bij het doorklikken vanop een studiepagina naar de BBT-databank, worden de juiste hoofdsectoren automatisch aangevinkt.

Bij vragen over deze tool kan u mailen naar bbt@vito.be

Start de applicatie