Nieuw op EMIS

15/5/2017

Nieuw onderzoeksprogramma om energietransitie op zee te versnellen                                

Op 15 mei startte het TKI North Sea Energy programma, waarin het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen komende jaren hun krachten bundelen om de energietransitie op de Noordzee te versnellen. En om daarmee ruimte, kosten en CO2 te besparen. 

15/5/2017

Binnenkort zal de Vlaamse Regering onderhandelingen opstarten met de producenten van banden om tot een milieubeleidsovereenkomst ter uitvoering van de aanvaardingsplicht te komen. Daarom heeft de bevoegde minister een startnota opgesteld die de beleidskeuze motiveert en de belangrijkste doelstellingen en krachtlijnen beschrijft. 

15/5/2017

Europese waterwegen worden bedreigd door de aanwezigheid van ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen die nog niet gereguleerd zijn door de Europese Kaderrichtlijn Water: denk aan cosmetica, farmaceutische producten en bestrijdingsmiddelen. Van veel van die stoffen is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor het ecosysteem. 

15/5/2017

Door het saneren van verontreinigde terreinen beschermen we het milieu en onze gezondheid. Helaas zijn saneringsactiviteiten vaak zeer ingrijpend en creëren ze zelf milieudruk door het intensieve gebruik van energie en materialen. Daar komt bij dat de kosten van een sanering zeer hoog kunnen liggen, en dat zo’n operatie vaak hinder met zich meebrengt voor buurtbewoners. 

15/5/2017

Wie in Vlaanderen een event organiseert, heeft veel keuze op het gebied van drink- en eetgerei. Ook duurzaam cateringmateriaal is een optie, maar door het grote aanbod is het niet altijd duidelijk welke producten milieuvriendelijk zijn. Met de ‘Wegwijzer cateringmateriaal’ biedt de OVAM organisatoren een nuttige handleiding aan.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving