BBT-studie laboratoria

In deze BBT-studie worden diverse milieuvriendelijke maatregelen en technieken voorgesteld om de milieu-impact van laboratoria te beperken. In laboratoria vinden een waaier van activiteiten plaats: van wetenschappelijk onderzoek over kwaliteitscontrole in bijvoorbeeld voedingsbedrijven tot gespecialiseerde industriële ontwikkelingen. De sectoren waarin laboratoria een plaats vinden zijn dan ook zeer verscheiden. De besrpoken maatregelen zijn voornamelijk gericht op het energieverbruik, het waterverbruik en het omgaan met chemicaliën en afvalstoffen. Na het toetsen van deze maatregelen aan de technische en economische haalbaarheid en het milieuvoordeel worden hieruit 44 technieken weerhouden als BBT. 
In de studie wordt ook de plaats van laboratoria binnen de huidige Vlarem-wetgeving geëvalueerd. De meetresultaten bekeken in het licht van de huidige sectorale lozingsnormen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot augustus 2011.

 

De studie als PDF downloaden (3.7 MB)

De studie in boekvorm bestellen bij drukkerij Artoos

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Deze  studie op een interactieve manier doorzoeken via de IBBT.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Laboratoria, al dan niet geïntegreerd in een andere inrichting: 24

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar deze rubriek.

Filmmateriaal

Delen van de BBT studie laboratoria in Vlaanderen zijn beschikbaar als videofilmpje. In de filmpjes worden enkele BBT’s uitgelicht en besproken aan de hand van passend beeldmateriaal. Voorbeelden en toepassingen worden in beeld gebracht als ondersteuning van de studie. Er zijn 4 titels beschikbaar:
 

Selectieve inzameling van vloeibare afvalstoffen

Afsplitsen van afvalwaterstromen

Inventariseren van chemicaliën

Preventieve maatregelen en good housekeeping

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Filmpjes BBT-laboratoria beschikbaar op EMIS 22/04/2013 - 16:30