BBT-studie car- en truckwash


 

Dit BBT-rapport bevat de geïnventariseerde informatie en het BBT-advies rond de activiteiten die plaatsvinden in de sector car- en truckwash.  Aangezien de milieuproblematiek van de sector zich voornamelijk situeert in het domein water, wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de mogelijkheden voor waterbesparing en hergebruik. Daarnaast worden ook de overige milieu-aspecten, met name energiegebruik en geluidshinder bekeken. Op basis van de BBT-evaluatie geeft de studie verdere suggesties om de bestaande milieuregelgeving voor de sector te concretiseren en aan te vullen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot november 2002.

De studie als PDF downloaden (1.76 MB)
 

Contact 

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.


Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Wassen van voertuigen en hun aanhangwagens: 15.4

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar deze rubriek.