Cenergie - Studiebureau duurzaam bouwen - circulariteit - energiebeheer

Terug naar filteroverzicht

Contact

Frankrijklei 115
2000
Antwerpen
03 271 19 39
info@cenergie.be
http://www.cenergie.be

Omschrijving activiteiten

Als onafhankelijk ingenieursbureau dat momenteel ongeveer 30 medewerkers telt ondersteunt Cenergie overheden en bedrijven op het gebied van duurzaam bouwen, energie-efficiëntie, circulariteit en duurzaamheid in al zijn aspecten. Cenergie biedt integrale advies-, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten aan voor het duurzaam en energie-efficiënt (ver)bouwen en beheren van gebouwen met het oog op een verantwoorde omgang met onze planeet. Onze oplossingen zijn robuust met een duurzaam evenwicht tussen energie-efficiëntie, comfort en kosten-efficiënt project- en facilitybeheer van de gebouwde leef- en werkomgeving.

Extra info

Cenergie is ontstaan uit een initiatief van de Universiteit Antwerpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam energiegebruik en energiebeheer via energie-audits in gebouwen en beleidsondersteunend werk. Cenergie is sedert 1997 actief als zelfstandige onderneming, gespecialiseerd in integrale energiezorg, en ontwikkelde zich intussen tot een gezaghebbende specialist op het gebied van innovatieve duurzame (energie)concepten en -technieken.

Onze doelstelling is het creëren van een duurzaam evenwicht tussen energieprestaties en energie-efficiëntie van gebouwen, het woon- en werkcomfort en het project- en facilitybeheer. Dat alles met het oog op het hoogst mogelijke rendement tegen de laagst mogelijke kostprijs. Voor elk project wordt een multidisciplinair team van ervaren professionals samengesteld om de beste oplossingen te analyseren en uit te werken. Cenergie kan daarvoor rekenen op de expertise van een dertigtal hoogopgeleide specialisten die vanuit de vestigingen in Antwerpen en Brussel in het hele land inzetbaar zijn.

Als innovatieve (energiezorg)partner bij uitstek voor bouwheren en gebouwbeheerders, werkt Cenergie voor overheden, bedrijven en organisaties die begaan zijn met duurzaam bouwen en renoveren en energie-efficiëntie in het algemeen. Met Cenergie kiezen ze voor een integraal duurzaamheidsconcept, gebouwd op de vier pijlers: advies, audits, energiezuinige technieken en energiebeheer.

Cenergie biedt (energie)diensten aan in elke fase van de levensloop van een gebouw. Zodoende helpt Cenergie de opdrachtgever om zijn gebouw of patrimonium energiezuinig en duurzaam te bouwen, te onderhouden en te renoveren, opdat ook op lange termijn de waarde ervan behouden blijft, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.

Energiebesparing was lange tijd de voornaamste drijfveer van onze dienstverlening. De duurzaamheid van gebouwen gaat echter veel verder dan het louter energetische aspect. Het energieverbruik van een gebouw vormt immers slechts één van vele bronnen van vervuiling en uitputting van grondstoffen. Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot ontstaat door materialen die we gebruiken.

Cenergie wil een voortrekkersrol opnemen als het aankomt op circulair bouwen. De principes van circulaire economie toegepast in de bouw, bieden ons een veelheid aan oplossingen om de milieu impact van bouw- en renovatieprojecten te verminderen. Zowel bij nieuwbouw als renovaties betekent dit o.a. zorgdragen voor een maximaal hergebruik van bouwmaterialen, focus op aanpassingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen. Cenergie geeft bouwprofessionals toegespitst advies over circulariteit en integreert de circulaire principes in lastenboeken en studies. Onze focus ligt hierbij op het materiaalgebruik, de toekomstige aanpasbaarheid en het proces om te komen tot een circulair gebouw.