Organisatieprofiel van SuMa Consulting

Familiestraat 72
2060 Antwerpen
België
036636009
lucwittebolle@icloud.com
http://
Aantal personeelsleden: 1-5
Profiel: Adviesbureau
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

SuMa Consulting adviseert private en publieke klanten m.b.t. vraagstukken van duurzame ontwikkeling, milieu, hernieuwbare energie en klimaatverandering. De focus ligt op de aspecten die zich op het kruispunt van de reglementaire en economische dimensie bevinden, o.a.: (1) beleidsanalyse en -evaluatie; (2) optie- en strategieontwikkeling; (3) beleidsinstrumenten en maatregelen. We steunen hiervoor op een reeks beproefde technieken en methodieken: doelgericht plannen, stakeholderbevraging, procesmapping en -analyse, risicoanalyse en risicobeheertechnieken, beleidsevaluatieve methodieken, etc.