nieuws
16/11/2018 - 00:00

U kan de visienota “Belgisch interfederaal Energiepact – Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie” via bijgaande link consulteren.

studie
16/01/2018 - 00:00

Uit een studie onder leiding van onderzoekers van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) - waaraan ook onderzoekers van UHasselt en VITO deelnamen - is gebleken dat de uitbreiding van het fietsnetwerk in steden aanzienlijke gezondheids- en economische voordelen oplevert.

nieuws
16/01/2018 - 00:00

Klimaatverandering is een prioriteit van de EU. Ontdek hoe de EP-leden energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen willen stimuleren.

studie
15/01/2018 - 00:00

Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen. Het is een gezamenlijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

nieuws
15/01/2018 - 00:00

Van 15 januari t.e.m. 13 februari loopt een openbaar onderzoek over de plannen voor het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze in Middelkerke. 

nieuws
15/01/2018 - 00:00

De VMM publiceert nieuwe modelkaarten die op hoge ruimtelijke resolutie de luchtkwaliteit tonen in Vlaanderen. Deze zijn momenteel de wetenschappelijk meest onderbouwde en best beschikbare kaarten.

nieuws
15/01/2018 - 00:00

Onderzoekers van UT-onderzoeksinstituut MESA+ hebben een belangrijke stap gezet in het efficiënter maken van technologie om zonnebrandstoffen (solar fuels) op te wekken. Hierbij zet je energie uit zonlicht rechtstreeks om naar een bruikbare brandstof; in dit geval waterstof.

nieuws
15/01/2018 - 00:00

Innovative low-carbon technologies are vital for reducing greenhouse gas emissions and ensuring a healthy environment for the next generations. However, promising technologies often fail to reach the market due to a lack of resources to demonstrate their capabilities on a large scale.

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Het multi-stakeholderplatform op hoog niveau van de Commissie over de follow-up van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de EU is voor het eerst bijeengekomen op woensdag 10 januari.

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Hoe we het ook draaien of keren: onze levenskwaliteit in stads- of dorpskernen is onlosmakelijk verbonden met het daar aanwezige groen. Dergelijke groenvoorzieningen bieden tal van voordelen: betere infiltratie regenwater, meer biodiversiteit, positieve invloed op gezondheid, meer verkoeling (terugdringen hitte-eiland-effect), …