studie
17/10/2018 - 00:00

De meetresultaten van stikstofdioxide en fijn stof tonen dat de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone gestaag verbetert. Die evolutie staat in de tussentijdse rapportering van het actieplan dat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege samen met de stad Gent, North Sea Port, de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate in 2016 lanceerde om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone verder te verbeteren.

link
17/10/2018 - 00:00

Heb je specifieke milieudata nodig? Cijfers rond watergebruik, afval, luchtemissies of energiegebruik, uit een bepaald jaar of een specifieke sector? Grote kans dat de interactieve webtool ‘Milieudata’ op www.milieurapport.be je op je wenken kan bedienen.

nieuws
17/10/2018 - 00:00

Met een vernieuwd financieringsmodel kan de VMM ramen hoeveel geld rioolbeheerders nodig hebben voor de verdere uitbouw en het onderhoud van de riolering. Omgekeerd kunnen we ook berekenen welke investeringsuitgaven er tegen 2027 mogelijk zijn met het huidige budget. Dit brengt een aantal belangrijke uitdagingen aan het licht.

studie
17/10/2018 - 00:00

Door de klimaatverandering zullen we in Vlaanderen de komende jaren vaker kampen met hittegolven, vooral in steden en regio’s die verder van de kust gelegen zijn. Nieuwe modelberekeningen geven inzicht in verschillende mogelijke scenario’s.

studie
17/10/2018 - 00:00

De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen afgenomen. De luchtkwaliteit in 2017 was beter dan een tiental jaar geleden. De huidige luchtkwaliteit heeft wel nog negatieve effecten voor de gezondheid en de vegetatie.

studie
17/10/2018 - 00:00

Van 2000 tot 2016 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald. Dat komt vooral door maatregelen in de energiesector en de industrie, een daling in het gebruik van CFK’s en HCFK’s en veranderingen in huisverwarming door gezinnen.

nieuws
16/10/2018 - 00:00

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

adresboek
15/10/2018 - 13:29

We verwelkomen Exergie in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

ENERGIE • energie-audits, -scans • lokaal energie opwekken • energiebeleidsovereenkomst (EBO) • ISO 50.001 • energiecontracten TECHNIEKEN • studie gebouwtechnieken (HVAC, sanitair, elektriciteit, warmteverliesberekeningen, ...) • EPB • warmteverliesberekeningen DUURZAAM ONDERNEMEN • BREEAM • sustainability training • carbon footprinting • CO2-emissiemonitoring

nieuws
15/10/2018 - 00:00
  • Uitbreiding takenpakket energiehuizen
  • Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
  • Addendum 2 Brownfieldconvenant 95. Gent Libert Paints-Oxyplast
  • Addendum 2 Brownfieldconvenant 48. Eiland Zwijnaarde
  • Regels Jachtfonds
  • Decreet genetische rijkdommen
  • GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden
nieuws
15/10/2018 - 00:00

De Europese alliantie voor batterijen (EBA) ging een jaar geleden van start en ondertussen is de Commissie met een actieplan gekomen, worden de eerste proefproductiefaciliteiten gebouwd en zijn verdere projecten aangekondigd. Het doel is ervoor te zorgen dat de EU een vooraanstaande rol speelt bij de strategisch belangrijke productie van batterijen en de innovatie op dat gebied.