nieuws
27/01/2020 - 13:25
  • Opheffing Syntra Vlaanderen en wijziging naam 'Hermesfonds' in ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’
  • GRUP ‘Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden’ in Willebroek: voorlopige vaststelling
  • Wijziging subsidiebesluit Floating PV nv voor plaatsing drijvende zonnepanelen
  • Minaraad: benoeming voorzitter
nieuws
25/01/2020 - 00:00

Heel wat bedrijven weten geen blijf met kleine hoeveelheden afval. Het is duur om het apart door de afvalinzamelaar te laten ophalen en daardoor belandt het al te vaak bij het restafval. Denk maar aan halfvolle verfpotten, lege batterijen, kapotte spaarlampen...

brochure
25/01/2020 - 00:00

Sinds vorig jaar moeten bedrijven ook afvalfolies selectief inzamelen. Een doorgedreven gescheiden inzameling van deze folies maakt niet alleen recyclage makkelijker, maar loont ook voor bedrijven in de vorm van premies.

nieuws
25/01/2020 - 00:00

Oude laptops, monitors, printers, gsm's, koelkasten, lampen…: elk bedrijf of elke organisatie heeft wel enkele afgedankte elektronische apparaten, waarvan sommige het misschien nog wel doen.

nieuws
25/01/2020 - 00:00

De klimaatimpact wordt voor ongeveer 60 procent veroorzaakt door de manier waarop we omgaan met materialen. Industriële symbiose draagt optimaal bij tot het verlagen van de klimaatimpact, doordat het bedrijven stimuleert tot het sluiten van materiaalkringlopen en zo de ontginning van primaire grondstoffen (en de ermee verbonden CO2-uitstoot) vermeden wordt.

nieuws
25/01/2020 - 00:00

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Met de publicatie van de ‘Terugblik’ geeft het partnerschap een overzicht van het werk dat het in de voorbije jaren verzette.

nieuws
22/01/2020 - 00:00

De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven.

nieuws
22/01/2020 - 00:00

Can fisheries and offshore wind farms co-exist? This was the title of an event organised today by the European Parliament’s Committee on Fisheries (PECH). The answer to this question, of course, is yes – but the happy coexistence of offshore wind and fisheries require specific conditions. European institutions now need to connect stakeholders and provide a dedicated place for sharing best practices and solutions.

nieuws
22/01/2020 - 00:00

De Vlaamse visserij zet sterk in om duurzamer te worden en lanceerde in 2018 het project ‘Visserij Verduurzaamt’, een erkenning van de Belgische rederijen rond verduurzaming. Uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat 80% van de Belgische reders reeds deelnemen aan het project. Bovendien zal het project ook worden uitgebreid naar de consument. Bart Tommelein (Open Vld): ‘Op een duurzame manier van zee tot bord is dé doelstelling.’

brochure
21/01/2020 - 00:00

Deze publicatie toont op welke manier de Vlaamse Landmaatschappij de open ruimte en het platteland versterkt en waar de organisatie voor staat.