bbt
10/07/2018 - 16:04

De finale versie van het referentiedocument 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations' is begin juli gepubliceerd.

studie
10/07/2018 - 00:00

Onderzoekers van de TU Delft en Lund University (Zweden) hebben in de praktijk aangetoond dat betalen per wasbeurt leidt tot zuiniger gebruik van wasmachines. De wetenschappers publiceren hierover in het blad Journal of Cleaner Production.

studie
09/07/2018 - 00:00

Emissions from agriculture and transport continue to pose problems for European Union Member States in meeting EU and United Nations air pollution limits, according to updated data published by the European Environment Agency (EEA). While emissions of most air pollutants remain on a downward trend, ammonia emissions continued to rise in 2016. 

nieuws
09/07/2018 - 00:00
  • Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas: wijzigingsdecreet
  • Infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden: wijziging diverse besluiten
  • Strategische transformatiesteun Desotec Roeselare
  • Brownfieldconvenanten 126. Antwerpen - Gosselin
  • Strategische transformatiesteun Brouwerij De Halve Maan in Brugge
  • Brownfieldconvenant 164. Wevelgem - Hanssens Catering
  • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
  • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
  • GRUP Kakelenberg
  • GRUP Vallei van de Benedenvliet/ Grote Struisbeek
nieuws
09/07/2018 - 00:00

Onderzoek naar de uitbouw van hernieuwbare energie in het Belgisch elektriciteitsnet.

nieuws
09/07/2018 - 00:00

De ministerraad heeft in het kader van het energietransitiefonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marghem, het EPOC 2030-2050 project goedgekeurd. Dit project, gecoördineerd door EnergyVille/VITO, verenigt voor de eerste keer in de geschiedenis 14 Belgische onderzoeksinstituten die gezamenlijk energiemodellen zullen ontwikkelen om de Belgische energietoekomst te bestuderen.

nieuws
06/07/2018 - 00:00

Vanaf 1 januari 2019 wordt het eenvoudiger om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een bedrijf dat hernieuwbare energie produceert en een bedrijf in de buurt dat die energie afneemt. Na advies van de Raad van State, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist het Energiedecreet in die zin te wijzigen. 

studie
06/07/2018 - 00:00

Most national policies to reduce greenhouse gas emissions in Europe target energy consumption and energy supply, while economic and regulatory instruments are the most common means of cutting emissions, according to a European Environment Agency (EEA) report. The report also reveals that EU Member States report the actual effects and costs for only a small number of their policies and measures. 

nieuws
06/07/2018 - 00:00

De afdeling Handhaving bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de organisatie, uitvoering, voortgangscontrole en resultaten van haar milieu-inspecties. Het rapport is daarmee uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij de volledige implementatie van de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (2001/331/EG).

nieuws
06/07/2018 - 00:00

Het departement Omgeving heeft een nieuw onderdeel van het digitale platform voor de geïntegreerde RUP-procedure ontwikkeld: de RUP-adviestoets. Deze online toepassing wordt vrijblijvend aangeboden aan ruimtelijke planners en milieudeskundigen van gemeenten, steden, provincies en de Vlaamse overheid.