22/04/2024

Zwerfvuilhandhavers van OVAM stelden 65% meer overtredingen vast in 2023

zwerfvuil
Terug naar artikeloverzicht

Sinds de zomer van 2021 is het team zwerfvuilhandhavers van de OVAM actief. Na een periode van inwerken konden ze in 2023 aan de slag met een vaste ploeg van handhavers. Samen voerden ze controles op het terrein uit tijdens 1562 handhavingsdagen (t.o.v. 709 in 2022). Het merendeel van de overtredingen in 2023 ging over het weggooien van sigarettenpeuken (92 %). In totaal stelden ze 8311 overtredingen vast, dat is ongeveer 65 % meer dan in 2022.

Zwerfvuilhandhaving in cijfers

Uit testen op het terrein blijkt dat handhaving wel degelijk een effect heeft op de vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil. In 2023 zijn we er in geslaagd om het aantal handhavingsacties op te voeren:

OVAM-overtredingen1

Een vaste ploeg van 25 handhavers was tijdens 1562 handhavingsdagen actief in de steden en gemeenten die instapten in het project. Zij voerden in totaal meer dan 35 000 visuele controles op het terrein uit. Dit wil zeggen dat onze handhavers iemand een reglementaire actie zien uitvoeren in de openbare ruimte. Dit kan gaan over het weggooien van een verpakking/papiertje in de vuilnisbak, het deponeren van een sigaret in een vuilnisbak/peukenrecipiënt of het bijhebben van een hondenpoepzakje.
Daarnaast stelden zij 8311 overtredingen vast, dit komt neer op meer dan 5 overtredingen per handhavingsdag. Door meer te controleren, worden er ook meer overtredingen vastgesteld, namelijk 65 % meer dan in 2022.
92 % van de overtredingen in 2023 ging over het weggooien van sigarettenpeuken.

OVAM-overtredingen

 

Doelstellingen 2024 reeds behaald

In 2023 was er een samenwerking met 91 % van de centrumsteden en kuststeden en werden 113 evenementen gecontroleerd. Daarmee zijn de doelstellingen van 2024 (van respectievelijk 50  % en 80 evenementen) reeds behaald.
De cijfers in het jaarrapport 2023 tonen het nut aan van het team zwerfvuilhandhavers.
Voorlopig loopt het proefproject tot eind 2024. Op basis van een positieve evaluatie wordt bekeken of het mogelijk is om het project permanent verder te zetten.

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse overheid