ARCADIS Belgium NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Posthofbrug 12
2600
Berchem
03 360 83 00
rekrutering@arcadis.com
http://www.jobsarcadisbelgium.be

Omschrijving activiteiten

ARCADIS is een internationale onderneming die ingenieurs- en managementdiensten levert op het gebied van infrastructuur, water, milieu en gebouwen.Onze milieuexperts staan u bij met milieueffectrapportage voor industrie en infrastructuur, milieuvergunningen en -coördinatie, milieuaudits en -zorgsystemen, milieueconomie, REACH... . Ook uw dossiers rond bodem, water, afval, lucht, geluid, energie en gevaarlijke stoffen zijn bij ons in veilige handen. Daarnaast heeft ARCADIS specialisten in huis op vlak van MER studies voor buitengebied, meer bepaald natuur, bos, landschap en open ruimte.

Producten en diensten

 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • riolering
   • aanleg
   • inspectie
   • renovatie
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • kwzi
     • aëroob actief slib
   • fysische zuivering
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • membraanprocessen
     • omgekeerde osmose
 • diensten
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • bodembeheerrapport
  • educatie
   • milieu
  • gemeentelijke plannen
   • heritage resource planning
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • monumentenzorg
   • studie en advies
  • natuurbeheer
   • natuurreservaat
   • wegbermbeheer
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • software
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
    • terreinmodellen
   • milieuvergunningen
  • veiligheid
   • risico-analyse
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • studies
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • waterkracht
    • advies
   • windenergie
    • advies
  • koeling
   • engineering
  • verlichting
   • diensten
    • verlichtingsstudies
  • WKK
   • studie en advies
 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht
    • erkend laboratorium
   • studies
    • akoestiek