Nieuw op EMIS

23/5/2003
Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen, keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit, dat bepaalt voor welke werken er geen medewerking van een architect nodig is bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, definitief goed.
23/5/2003
In het najaar 2002 werd een studie uitgevoerd door VITO en IMDC, die resulteerde in een rapport, overzicht en evaluatie van de verwerkingstechnieken baggerspecie.
16/5/2003
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2018

15/10/2018

12/10/2018

11/10/2018