Nieuws van het BBT-kenniscentrum

Van 12-15 juni 2018 zal de kick-off-meeting (KoM) van de technische werkgroep (TWG) voor de herziening van de BREF textiel doorgaan in Sevilla.

Nieuw op EMIS

11/2/2002
Naar aanleiding van de tweejaarlijkse beurs Agribex wil Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua het probleem van de invoer van bodemverbeterende producten uit Vlaanderen naar Walloni met haar collega Happart bespreken.
8/2/2002
Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen, na verwerking van de adviezen van MiNa-raad en SERV n onder voorbehoud van technisch nazicht, een tweede maal principieel goedgekeurd.
8/2/2002
Bewoners van een mogelijk verontreinigde woonwijk moeten niet langer automatisch op eigen initiatief en eigen kosten een bodemonderzoek uitvoeren wanneer ze hun grond willen verkopen of overdragen.
24/1/2002
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft deze middag overleg gepleegd met haar Waalse collega Michel Foret over de bodemverbeterende middelen, de mestproblematiek en de problemen die daaromtrent ervaren worden in Vlaanderen en Walloni.
17/1/2002
Enkele maanden terug heeft de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg een vergunning afgeleverd aan de nv Remo voor de verdere exploitatie van een stortterrein van 18 ha en een duur van 20 jaar.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

23/05/2018

22/05/2018