Soresma nv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Kesselsesteenweg 35
2560
Nijlen
03 411 09 07
alain.coopman@soresma.be

Omschrijving activiteiten

Bodem Milieu Veiligheid Energie Natuur Beleid Ruimte Water Geo-ICT Infrastructuur Topografie

Producten en diensten

 • diensten
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • bodembeheerrapport
  • brownfieldontwikkeling
  • educatie
   • milieu
   • veiligheid
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • natuurbeheer
   • natuurreservaat
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
  • preventie
   • beste beschikbare technologie
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • software
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
    • terreinmodellen
  • veiligheid
   • calamiteitenbegeleiding
   • erkend milieudeskundige
    • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
 • bodem
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • boren
    • monstername-apparatuur
  • brownfieldontwikkeling
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • studies
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
  • koeling
   • engineering
  • WKK
   • studie en advies
 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • riolering
   • materiaal
    • modelleringssoftware