LOGISTICON WATER TREATMENT BV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Energieweg 2
2964LE
Groot-Ammers
+31 184608260
pieter.vanstaveren@logisticon.com
http://www.logisticon.com

Omschrijving activiteiten

Logisticon Water Treatment ontwerpt, levert, monteert en bedient waterbehandeling en (afval)waterzuiveringinstallaties voor de industriële en communale markt. Het produkten pakket bestaat uit: gestandaardiseerde en specifieke klant ontworpen fysisch-chemisch, biologische en membraan installaties. Deze installaties kunnen gekocht of gehuurd worden. Tevens levert Logisticon Water Treatment ook mobiele zuiveringsinstallaties te huur calamiteiten, tijdelijk extra capaciteit, kwaliteitsverbetering en voor onderzoeken.

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtzuivering
   • geur
   • deeltjes
   • producten
    • kalk en dolomiet
    • chemicaliën
    • biofiltervullingen
    • andere filtermaterialen
    • aktieve kool
   • installaties
    • Filtratie algemeen
    • zeoliet
    • zakkenfilters
    • vloeistofafscheiders
    • ventilatoren
    • natte gaswassing
     • basisch oxidatieve wassing
     • basische wassing
     • natte kalkwassing
     • zure wassing
    • membraantechnologie
    • mechanische afscheiders
    • biowasser
     • biowasser mestafgas
    • biotricklingfilter
    • biofiltratie
    • andere
    • aktief kool
    • adsorptie
    • adsorberende technieken
    • absorberende technieken
     • strippen en absorberen van ammoniak uit mestafgas
 • bodem
  • bodemsanering
   • verwijdering
    • stookolietanks
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop
   • extractietechnieken
    • zaklaagverwijdering
    • UVB tbv extractie
    • sparging
    • infiltratie water
    • extractie reiniging
    • drijflaagsanering in situ
    • bodemluchtextractie
    • biosparging
   • bodemluchtbehandeling
    • biotrickling
    • biologische water- en luchtzuivering
    • biofilter
    • aeroob met slib
    • actieve koolfiltratie
   • biologische reinigingstechnieken
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
 • water
  • waterzuivering
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • producten
    • sturingsapparatuur
    • slurrypompen
    • roerders
    • reservoirs
    • pompen
    • pH-regelende
    • nutriënten
    • flotatiebevorderende
    • filtermateriaal
    • doseerders
    • compressoren
    • centrifugebevorderende
    • bodemafschrapers
    • bezinkingsbevorderende
    • beluchters
   • fysische zuivering
    • thermische zuivering
     • distillatie
      • distillatie
     • koelen
      • lucht- of waterkoeler
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
     • verdampen
      • indampen
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • kristalisatie
     • pelletkristallisatie
      • korrelreactor
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • flotatie
     • flotatie
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • strippen met lucht
     • stripping met lucht
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
    • membraanprocessen
     • ultrafiltratie
     • pertractie
     • omgekeerde osmose
     • nanofiltratie
     • microfiltratie
     • elektrodialyse
    • bezinken
     • zandvangers
     • lamellenbezinker
     • bezinkingsbekken
   • chemische zuivering
    • precipitatie
     • precipitatie
    • oxidatie
     • wet air oxidation en superkritische wateroxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • ontgiftiging
     • ontgifting
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • extractie
     • extractie
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
    • coagulatie
     • coagulatie
   • biologische zuivering
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
     • drager: zand, klei of lava
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
    • adsorptie en actief-slib
     • PACT systeem
    • actief slib
     • SHARON proces (anoxisch)
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • membraanbioreactor
     • airlift reactor
     • actief slib tank
     • actief slib met nutriëntverwijdering
  • slibbehandeling
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
    • storten
     • stortplaats
   • producten
    • filterdoeken
    • platen
    • toevoegstoffen
     • elektrolyten
     • indikmiddelen
     • kalk
   • thermische slibbehandeling
    • thermisch conditioneren
   • slibontwatering
    • flotatietanks
    • centrifuges
  • drinkwater
   • chemicaliën
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
    • ontharding
    • ontijzering
    • ontzilting
    • precipitatie
   • desinfectie
    • chloordioxide
    • UV-behandeling
    • ozonbehandeling
    • chlorering
   • behandeling
    • zandfilters
    • membraanfilters
    • ionenwisselaars
    • denitrificatie
    • actieve koolfilters

Extra info

Logisticon Waterbehandeling: verkoop en verhuur

Logisticon Water Treatment ontwerpt en bouwt in eigen fabriek complete waterbehandeling en waterzuiveringsinstallaties van enkele m3/uur tot meer dan 2000 m3/uur. Deze worden zowel verkocht als verhuurd.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.