Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

14/6/2002
Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering vandaag, na het advies van de SERV, de MINA-raad en de VREG, een aantal uitvoeringsbesluiten bij het Aardgasdecreet opnieuw principieel goedgekeurd.
7/6/2002
Justitie moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en meer gevolg geven aan processen-verbaal die door de Vlaamse overheid worden opgesteld tegen bedrijven die nog steeds PCB-houdende apparaten in hun gebouwen hebben staan nadat de verwijderingstermijn verstreken is.
6/6/2002
En van de strategische projecten van de Vlaamse minister van leefmilieu en Landbouw is het project Integraal Waterbeleid.