Nieuw op EMIS

20/10/2003
Onder het motto "oktober, hou het sober", staat deze maand voor de vierde keer in het teken van rationeel energiegebruik. Om ook ondernemingen in Vlaanderen warm te maken voor extra inspanningen op het vlak van rationeel energiegebruik werd vorig jaar de prijs voor de meest energiebewuste onderneming in het leven geroepen.
20/10/2003
De hengelaars mogen straks weer 's nachts vissen in bepaalde kanalen, nu dat de Vlaamse regering het besluit riviervisserij definitief heeft goedgekeurd. Het besluit voorziet maatregelen om de diversiteit aan vissen in de Vlaamse rivieren te behouden. Binnenkort kunnen in de paaigebieden in de Zeeschelde een aantal vistechnieken niet langer en komen er nieuwe beschermingsmaatregelen voor de snoek.
20/10/2003
De Vlaamse regering geeft de Biotheek voor de komende twee jaar een subsidie van bijna 230.000 euro. In de biotheek wordt alle informatie over biolandbouw en bioproducten gecentraliseerd. Het is een handig uniek informatieloket over alles wat met de biosector te maken heeft. Niet alleen kunnen bioboeren er met hun vragen aankloppen, maar ook consumenten en handelaars mogen een antwoord op hun vragen verwachten.
14/10/2003
De Vlaamse regering keurt het besluit definitief goed betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de EEG-verordening nr. 1257/99 inzake steun voor plattelandsontwikkeling. Het sluiten van een beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en een landbouwer leidt tot een contract waarin de landbouwer er zich toe verbindt een aantal vooraf vastgelegde voorwaarden en maatregelen na te leven in ruil voor een vergoeding. Door het naleven van deze voorwaarden en maatregelen verbetert de kwaliteit en/of kwantiteit van de natuur en het milieu.
14/10/2003
Het stambesluit Vlaamse openbare instellingen (VOI) regelt het personeelsstatuut van 18 VOI's, waaronder de OVAM. Hierin zijn zoveel mogelijk gemeenschappelijke bepalingen uit de personeelsstatuten samengebracht. Aanvullingen en/of afwijkingen aan het stambesluit dienen in de vorm van een instellingsspecifiek besluit vastgesteld te worden. De Vlaamse regering keurt nu, na advies van de Raad van State, dit instellingsspecifieke besluit voor de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) definitief goed.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

10/09/2019