Nieuw op EMIS

13/2/2002
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft de vergunningsaanvraag voor het uitbaten van een stort voor baggerspecie in Steendorp, deelgemeente van Temse, geweigerd.
11/2/2002
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua ontkent dat de heffing op het afvalwater voor gezinnen verhoogd zal worden.
11/2/2002
Naar aanleiding van de tweejaarlijkse beurs Agribex wil Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua het probleem van de invoer van bodemverbeterende producten uit Vlaanderen naar Walloni met haar collega Happart bespreken.
8/2/2002
Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen, na verwerking van de adviezen van MiNa-raad en SERV n onder voorbehoud van technisch nazicht, een tweede maal principieel goedgekeurd.
8/2/2002
Bewoners van een mogelijk verontreinigde woonwijk moeten niet langer automatisch op eigen initiatief en eigen kosten een bodemonderzoek uitvoeren wanneer ze hun grond willen verkopen of overdragen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/11/2018