Energietechniek in gebouwen - Module 4: Geavanceerde concepten en methoden

Terug naar filteroverzicht

Opleiding Energietechniek in gebouwen

In de afgelopen jaren werden op Europees, Federaal en Vlaams niveau meerdere initiatieven genomen om het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en om energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te stimuleren. Niet verwonderlijk als men weet dat het gebouwgebruik in de huishoudelijke en de tertiaire sector 40% van het Europees energiegebruik voor zijn rekening neemt.

Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp van de gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de inzet van efficiënte energieopwekking, het gebruik van hernieuwbare energie...

De kennis van deze technieken en maatregelen is momenteel versnipperd over de verschillende bouwprofessionals die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen. Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema wordt aandacht besteed aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Deze opleiding geeft de deelnemers een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Het ontwerpen en realiseren van een energetisch performant gebouw gebeurt via een proces van optimalisatie binnen de randvoorwaarden die aan het ontwerp worden opgelegd.

Deze module gaat in eerste instantie in op innovatieve bouwconcepten die een geïntegreerde oplossing bieden en hun integratie in het gebouw. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de prestatie-evaluatie van concepten door gebouwsimulatie en monitoring. Tenslotte wordt ook de stap gemaakt naar een geïntegreerde aanpak waarbij rekening gehouden wordt met de ingebedde energie en met circulaire aspecten.

  • Lage-energie bouwconcepten
  • Smart building
  • Milieu-impact van gebouwen en circulair bouwen
  • Berekend versus werkelijk energieverbruik
  • Dynamische gebouwsimulaties
  • Energiezorg
  • Energiebeleid in Vlaanderen 

Lesgevers: W. Boydens, F. Decock, M. Delghust, M. Deurinck, P. D'Herdt, M. Steeman en M. Zuliani
Data: 6 en 13 mei 2024

Alle info op www.ugain.ugent.be/energietechniek 


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent Technologiepark 60 9052 Zwijnaarde België
Datum:
06/05/2024 , 26/02/2024, 11/03/2024, 15/04/2024
Geplaatst door:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent
Locatie:
Technologiepark 60, Zwijnaarde