Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

31/1/2013

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

29/1/2013

De Vlaamse Regering wil opnieuw het energiedecreet wijzigen. Volgens de SERV en de Minaraad toont dit dossier aan dat het voorbereidingsproces voor de energiereglementering kan verbeteren. Verder onderstreept het dossier opnieuw het belang van een maatschappelijk debat over de financiering van de certificatensystemen en de verdeling van de kosten, de dringende aanpak van de certificatenoverschotten, de tussentijdse aanpassingen van nettarieven en een volledige solidarisering van de opkoopkosten tussen de distributienetbeheerders. Dat zijn vier kwesties die de raden al eerder aanhaalden.

28/1/2013

Europe installed and grid connected 293 offshore wind turbines in 2012 - more than one per working day. This brings the total to 1,662 turbines, in 55 offshore wind farms in ten European countries.

25/1/2013

De Mestbank stelt vast dat het nitraatresidu in 2012 beduidend lager ligt dan voorgaande jaren. Daardoor neemt het risico op uitspoeling van nitraten naar grond- en oppervlaktewater af. 

25/1/2013

A EUROPEN analysis of official EU data on packaging waste shows that over the past twelve years the amount of used packaging sent for final disposal is declining rapidly.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving