Energie- en milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest

Platform voor de milieuprofessional, ontwikkeld door VITO in opdracht van het Vlaamse Gewest
EMIS

BBT

Het BBT-kenniscentrum verzamelt en verspreidt informatie over milieu- en energievriendelijke maatregelen in industriële processen, en selecteert de Beste Beschikbare Technieken voor verschillende sectoren.

Beste beschikbare technieken zijn technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied én betaalbaar én technisch uitvoerbaar zijn.

De BBT vormen een referentiepunt voor de vergunningsvoorwaarden van bedrijven, zowel in Vlaanderen als in Europa.

Actuele wetgeving

EMIS zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van milieu- en energierelevante wetgeving. Zo kunt u hier de geselecteerde updates uit het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie van dag tot dag raadplegen, maar bieden we ook een hulpmiddel aan om volledig geactualiseerde en gecoördineerde versies van wetteksten op te vragen.

Erkende laboratoria

Voor monsternemingen en het uitvoeren van analyses op water, lucht, bodem, afval, veevoeder en mest kan in het kader van milieuwetgeving of een vergunning een erkenning vereist zijn voor het laboratorium die de handelingen uitvoert. Via deze rubriek vindt u informatie over en voor de laboratoria in de verschillende disciplines (Lijsten erkende laboratoria, Compendia voor de monsterneming, meting en analyse, Codes van Goede Praktijk, Ringtesten, ...)

Registreren bij EMIS?

Kondig uw vacatures en evenementen aan op onze site en bereik geïnteresseerden via de wekelijkse nieuwsbrief.

Waarom registreren?

Indien de hoofdactiviteit van uw organisatie zich situeert in de milieu- en/of energiesector, dan hebt u ook recht tot volgende voordelen:

  • uw fiche in het EMIS-adresboek
  • verspreiden van uw bedrijfsnieuws