Duurzaamheidsrapportering (CSRD): introductie

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

De Green Deal van de Europese Commissie heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn maar wil  ook een duurzame economische groei bevorderen en zo zorgen voor stabiliteit, werkgelegenheid en duurzame investeringen.

Wat maakt  een bedrijf  nu duurzaam en hoe wordt over die duurzaamheid gerapporteerd? Hoewel duurzaamheidsrapportering niet nieuw is, is er weinig uniformiteit of unanimiteit over wat er niet precies in zo’n rapport moet staan en aan welke criteria dit moet voldoen.

Om hierop een antwoord te bieden, heeft de Europese Commissie een herziening van de niet-financiële rapportage wetgeving opgestart, waarvan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een onderdeel van is. Hiermee wordt het volledige scala aan ESG (environmental, social, governance) onderwerpen afgedekt.

Waarom deze opleiding?

De CSRD richtlijn heeft verschillende deadlines, naar gelang de grootte van uw bedrijf. In 2025 moeten de eerste jaarverslagen (over het boekjaar 2024) aan de nieuwe richtlijn voldoen. Goed begonnen is half gewonnen, dus starten met de dataverzameling kan maar beter zo gauw mogelijk opgestart  worden. En zelfs al heeft uw bedrijf (nog) geen rechtstreekse verplichting om over duurzaamheid te rapporteren, het is duidelijk dat meer en meer van uw klanten hierover vragen zullen stellen, voor de opmaak van hun eigen rapport.

Het doel van deze opleiding is om u wegwijs te maken in het kluwen van deze nieuwe wetgeving zodat u vervolgens zelf aan de slag kan gaan.

De inhoud van de cursus wordt concreet gemaakt aan de hand van interactieve oefeningen doorheen de dag.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Inhoud

De opleiding start met een schets van de brede context en zoomt steeds dieper in op het thema duurzaamheidsrapportering.
Volgende onderwerpen komen hierin aan bod.

  • De context

Hoe komt het dat duurzaamheidsrapportering nu zo hoog op de agenda staat?
Wat is de wetgevende context?
Wat is het verschil tussen de Corporate Sustainability Reporting directive en de Non-Financial Reporting directive?
Voor wie is het van toepassing?
Wegwijs in het Europees jargon vol afkortingen.

  • Niet-financiële rapportering : een kans maar ook een uitdaging

Wat is het belang van niet-financiële rapportering of duurzaamheidsrapportering en waarom is het een opportuniteit?
Wie heeft interesse in uw duurzaamheidsrapport? 
En waarom zijn die stakeholders geïnteresseerd?
Wat zijn de uitdagingen bij het opstellen van zo’n rapport?

  • Duurzaamheidsrapportering als onderdeel van een duurzaamheidsstrategie van een bedrijf.

Duurzaamheidsrapportering is veel meer dan een communicatie-oefening of een mooi projectje aan de zijkant.
U leert hoe duurzaamheid  deel uitmaakt van de kernstrategie van een bedrijf en hoe het invloed heeft op de bedrijfsrisico's, opportunitieiten, langetermijnplanning, uw omgang met werknemers, middelen en leveranciers.
Hoe stel je zo’n duurzaamheidsstrategie op?

  • Meten is weten : het belang van data-verzameling

Waarover moet of wil uw bedrijf rapporteren?
Hoe vooruitgang meten?
Hoe de meest geschikte indicatoren kiezen?
Waarom is evenwichtige rapportering belangrijk?
Wat zijn de rapporteringscriteria en – standaarden?
De juiste data bij elkaar sprokkelen is een hele oefening waar best vroeg genoeg mee begonnen wordt.

  • Verificatie door een onafhankelijke partij

Net zoals de financiële rapportering van een bedrijf nagezien wordt door revisoren, is ook bij duurzaamheidsrapportering een verificatie door een derde partij noodzakelijk. Wat houdt dit in?

Voor wie?

Voor iedereen die onder de nieuwe CSRD wetgeving verplichtingen heeft rond duurzaamheidsrapportering maar ook voor alle bedrijven die toeleveren aan bedrijven met rapporteringsverplichtingen.

Bedrijfsleiders, duurzaamheidsverantwoordelijken, milieucoördinatoren, ...

Kostprijs: 825 euro.

Locatie: Novotel Antwerpen - Luithagen-Haven 6 - 2030 Antwerpen

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/duurzaamheidsrapportering-csrd-introductie


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
24/10/2024
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Novotel Antwerpen - Luithagen-Haven 6 - 2030 Antwerpen