Ecotoxicologie

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

Als gevolg van tal van menselijke en industriële activiteiten komt er een groot en groeiend aantal gevaarlijke stoffen in het milieu. Het is dus van groot belang de impact van deze milieuverontreinigende stoffen op ecosystemen te kunnen inschatten en te beoordelen. Mede door de komst van REACH is de ecotoxicologische informatie van stoffen belangrijker dan ooit: zo zijn registranten verplicht om alle informatie omtrent de fysische, chemische, toxicologische en ook de ecotoxicologische eigenschappen te verzamelen. Verder moet er in de nieuwe eSDS een blootstellingsanalyse van gevaarlijke stoffen aan de diverse milieucompartimenten opgenomen zijn. Begrip van de diverse domeinen binnen de tak ecotoxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Waarom deze opleiding?

In deze opleiding krijgt u een stevige basis ecotoxicologie en raakt u vertrouwd met de ecotoxicologische terminologie, begrippen en testen. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met ecotoxicologie. Daarnaast worden ook de verschillende blootstellingsmodellen voor risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu toegelicht. Ook de informatiebronnen/kanalen van ecotoxicologische informatie, databanken komen aan bod zodat u weet waar de juiste informatie te vinden is.

 

Praktijkgerichte opleiding met oefeningen 

Deze opleiding is opgezet als een eerste kennismaking met ecotoxicologie en vereist dus geen vakspecifieke voorkennis ecotoxicologie. Een basiskennis chemie is wel aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de opleiding chemische basisbegrippen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

 

Voor wie

Basiskennis REACH is vereist.

Deze training is geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van ecotoxicologie, de methodieken om risico's te identificeren, te analyseren en te managen. Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards, milieucoördinatoren, … die in aanraking komen met ecotoxicologie maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied.

 

Programma

Algemene inleiding ecotoxicologie

 • Wat is ecotoxicologie
 • Ecologische principes, begrippen, testen en terminologie
 • Grenswaarden (PNEC, waterkwaliteitsnormen, ...) en hoe worden ze afgeleid
 • De verschillende milieucompartimenten, belangrijkste contaminanten
 • Alternatieve methode QSAR

Blootstelling en risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu

 • Gedrag van chemische stoffen in het milieu, afbreekbaarheid, accumulatie, adsorptie, vervluchtiging, ...
 • PBT-analyse
 • Verschillende vormen van milieuverontreiniging: puntbronnen, diffuus
 • Toelichting blootstellingsmodellen: EUSES (ecetoc tra versie) + hands-on oefeningen en lokale verdunningsmodellen
 • eSDS milieuluik van de blootstellingsscenario’s
 • Humane blootstelling via milieu

Relevante wetgeving

 • Kaderrichtlijn water
 • REACH

Interessante links, databanken voor het voorspellen, beoordelen van effecten toxische stoffen in milieu

 

Kostprijs: 825 euro.

Locatie: Adequat Business Center - Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/ecotoxicologie


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
24/10/2024
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Adequat Business Center - Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle