Organisatieprofiel van International Marine and Dredging Consultants

Coveliersstraat 15
2600 Antwerpen
België
+32 3 270 92 95
mds@imdc.be
Aantal personeelsleden: 51-100
Profiel: Studiebureau
Statuut: NV

Omschrijving activiteiten

Mariene & estuariene systemen - Baggeren - Kustwaterbouw - Havens en offshore technieken - Blauwe energie - Beheer van rivierbekkens - Waterwegen en binnenscheepvaart - Hydraulisch ontwerp - Milieustudies - In situ metingen en staalnames